Bandstyrningar

M-/V-styrskenor med vinklat band

Grundutförandet består av ett styrskenepar M/V och vinklade nål- eller rullband och är ett linjärt styrlager. Skenorna levereras i kvaliteterna Q2, Q6 och Q10.

Hållarna är av metall eller plast. Metallhållare är lämpliga för tuffare förhållanden som höga accelerationer, höga temperaturer och delvis friliggande hållareändar. Plasthållare är speciellt ekonomiska vid enkla driftsförhållanden.

Som tillbehör finns det ändstycken för skenändarna och avstrykare som skyddar löpbanorna mot föroreningar.