Positioneringssystem

Ready-to-fit lösningar

På begäran får du dina individuella positioneringssystem levererade från oss, färdigmonterade och klara för användning.

Vårt utbud av tjänster omfattar alla nödvändiga förberedelser och åtgärder såsom:

  • Projektledning och layout
  • Övergripande design och detaljer
  • Preliminär och slutlig montering av komponenter
  • Säkerhet och anordningar
  • Kontroll och programmering
  • transport och slutmontering av positioneringsystem
  • Inledande drift och service
  • Underhåll (Inklusive fjärrunderhåll)

Alla ovanstående tjänster erbjuds naturligtvis över hela världen.