Linjärrullningslager och linjärglidlager

Axelstyrningar

 

Axelstyrningar är kul- eller glidlagrade längsstyrningar för olika användningsområden och tillämpningar. Linjärkullagren finns i en lättbyggnadsserie, en kompaktserie och en massivserie. Som löppartner används homogena axlar, hålaxlar eller understödda bärskenor.

Programmet avrundas med ett stort urval av linjärkullager- och linjärglidlagerenheter. Här är linjärkullagret resp. glidlagret redan monterat i monteringsklara hus.

Flera axlar (med eller utan bearbetning), bärskenor och många olika tillbehör ger ett brett tillämpningsspektrum.