medias® Produkturval och rådgivningssystem

Jämförelsesystem för rullningslager

När du ska byta ut ett rullningslager som inte levererats av INA/FAG kan du ta hjälp av W.V.S. Dettajämförelsesystem för rullningslager är ett hjälpmedel vid översättning av olika rullningslagerbeteckningar till INA/FAG-beteckningar, dvs. det tar snabbt fram en motsvarande INA/FAG-beteckning för en annan rullningslagertillverkares beteckning. Det är dock inte alltid att man kan garantera att lagren är hundraprocentigt utbytbara. Vi kan inte ansvara för eventuella differenser. Om du har frågor, kontakta gärnanärmsta INA/FAG-representant.