MER INFORMATION

medias® produktkatalog

medias® professional
 
Produkter & Tjänster

medias® Produkturval och rådgivningssystem

Under den här symbolen publicerar INA och FAG elektroniska medier för konstruktören. medias® produktkatalog innehåller hela programmet rullningslager, glidlager och linjärsystem – tillsammans med motsvarande tekniska basdata och utförliga produktbeskrivningar.

Fler fördelar: Du kan beräkna de valda produkterna enligt katalogstandard och spara in dem i din CAD-ritning. Användningsexempel visar hur du framgångsrikt kan lösa uppgifter. Naturligtvis hjälper vår applikations- och ingenjörsservice även till med val av lager och styrningar. Vi ger dig utförliga råd och utarbetar inbyggnadsförslag.