MER INFORMATION

medias® produktkatalog

Vinkelkontaktkullager
 
KONTAKT
 
Vinkelkontaktkullager

Tvåradiga vinkelkontaktkullager

Tvåradiga vinkelkontaktkullager är enheter med massiva ytter- och innerringar och kulkransar med polyamid-, mässings- eller stålplåthållare. Till uppbyggnaden liknar de parvis placerade enradiga vinkelkontaktkullager i O-placering, men de är dock något smalare än dessa. De skiljer sig med avseende på kontaktvinkelns storlek och i utförandet av lagerringarna.

Det finns öppna och tätade lager. Av tillverkningstekniska skäl kan öppna lager ha spår för tätnings- eller skyddsplåtar i ytterringen. Tätade lager är underhållsfria, vilket gör att speciellt ekonomiska lagringar kan erhållas. Vinkelkontaktkullagrets inställbara vinkel är mycket liten.