MER INFORMATION

medias® produktkatalog

Vinkelkontaktkullager
KONTAKT
 
Vinkelkontaktkullager

Enradiga vinkelkontaktkullager

Enradiga vinkelkontaktkullager är självsammanhållande enheter med massiva ytter- och innerringar och kulkransar med polyamid-, plåt- eller mässingshållare. Inner- och ytterringarnas löpbanor är förskjutna i förhållande till varandra i lageraxelns riktning. Det finns öppna och tätade lager. Den inställbara vinkeln är mycket liten.

X-life

Många storlekar på vinkelkontaktkullagren finns i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna. Lager med X-life-kvalitet har en förbättrad löpbanegeometri samt optimerade ytor. Det gör att lagrets utmattningslivslängd ökar betydligt. Vid beräkning av den utökade modifierade livslängden erhålls upp till 50 % högre värden. För vissa tillämpningar kan då i förekommande fall lagringen dimensioneras mindre.