MER INFORMATION

medias® produktkatalog

Sfäriska axialrullager
 
Trycksaker
 

Katalog | 2012-08
Rolling bearings
Ball bearings, Roller bearings, Needle roller bearings, Track rollers, Bearings for screw drives, Insert bearings/housing units, Bearing housings, Accessories

 
KONTAKT
 
Rullningslager och glidlager

Sfäriska axialrullager

Sfäriska axialrullager är enradiga, självinställande rullager. De består av massiva axel- och husbrickor och osymmetriska sfäriska rullar med hållare. Hållaren håller samman rullkransen med axelbrickan. Dessa lager är isärtagbara. Lagerdelarna kan därför monteras separat.

Sfäriska axialrullager upptar mycket höga axialkrafter och tillåter relativt höga varvtal. Genom att löpbanorna lutar mot lageraxeln kan lagren även belastas radiellt.