MER INFORMATION

medias® produktkatalog

KONTAKT
 
Nållager (massiva)

Kombinerade nållager

Kombinerade nållager är komponenter som består av radialnållager med axiellt belastbar rullningslagerdel.

X-life

Kombinerade nållager är X-life-lager. För dessa lager är löpbanornas ytfinhet och formnoggrannhet optimerade. Det leder till högre bärförmåga och längre livslängd.