MER INFORMATION

medias® produktkatalog

Nållager (massiva)
 
KONTAKT
 
Nållager (massiva)

Nållager med flänsar

Nållager med flänsar är en- eller tvåradiga enheter som består av spånavskiljande bearbetade ytterringar med flänsar, nålkransar och uttagbara innerringar. Det finns öppna och tätade lager.

X-life

Nållager med flänsar är X-life-lager. För dessa lager är löpbanornas ytfinhet och formnoggrannhet optimerade. Det leder till högre bärförmåga och längre livslängd.