KONTAKT
 
Rundbordslager

Axial-radiallager med integrerat mätsystem

Axial-radiallager med integrerat mätsystem består av:

 • ett axialradiallager YRTM med materialiserat mått och
 • MEKO/U-mätelektronik. Mätelektroniken innehåller två mäthuvuden, en sats avstämningstillbehör och utvärderingselektronik.

Lager i produktserien YRTM motsvarar mekaniskt YRT-axiallagren, men de har dessutom ett magnetiskt materialiserat mått. Mätsystemet registrerar vinklar beröringsfritt och magnetoresistivt med några få vinkelsekunders noggrannhet.

Fördelar med vinkelmätsystemet

Mätsystemet

 • arbetar beröringsfritt och förslits därför inte
 • mäter tipp- och lägesoberoende
 • har elektronik som kalibreras automatiskt
 • centreras automatiskt
 • är okänsligt mot smörjmedel
 • är enkelt att montera, mäthuvudena är lätta att justera
 • lager och separat mätsystem behöver inte riktas upp
 • kräver inga ytterligare monteringsdelar
  – materialiserat mått och mäthuvuden är integrerade i lagren respektive anslutningskonstruktionen
  – det inbesparade utrymmet kan användas för maskinens bearbetningsutrymme
 • orsakar inga problem med ledningsdragning. Ledningarna kan dras direkt genom det stora lagerhålet inne i anslutningskonstruktionen
 • sparar komponenter, totalt utrymme och kostnader tack vare den kompakta, integrerade konstruktionen med mindre antal delar