MER INFORMATION
 
KONTAKT
 
Rundbordslager

Axial-radiallager/axial-vinkelkontaktkullager

Axial-radiallager samt axial-vinkelkontaktkullager är monteringsfärdiga precisionslager för precisionstillämpningar vid kombinerade belastningar. De tar upp radiella och axiella laster från båda sidorna samt spelfritt tippmoment och lämpar sig speciellt för lagringar med höga krav på löpnoggrannhet och de är nödvändiga exempelvis i rundbord, planskivor, fräshuvuden och vändspännare.
Tack vare fästhålen i lagerringarna är komponenterna mycket monteringsvänliga. Lagren är efter inbyggnad förspända radiellt och axiellt.