KONTAKT

Schaeffler Sverige AB

Tel. 08 59510900

info.se@schaeffler.com
 
Kurser hos Schaeffler i Sverige

Rullningslager, grundkurs - inledande produktöversikt

Målgrupp:

Personal med teknisk inriktning som i sitt arbete kommer i kontakt med rullningslager hos våra återförsäljare och kunder. Kursen lämpar sig även för försäljare och inköpare.

Beskrivning:

Inledningen som tar upp rullningslagrens egenskaper och funktioner leder kursdeltagaren successivt över till mångfalden av produktgrupper från Schaeffler-gruppen. Deltagaren lär sig på detta vis inte bara typkunskapen, utan även hur man väljer rätt lager utifrån kraven på rullningslagren. Deltagaren lär sig tänka på ett sätt som tillåter henne/honom att tydligare tolka och omsätta kraven på och egenskaperna hos produkten. Deltagarna utvecklar på detta sätt en bättre förståelse för dokumentationen och rådgivningen kring produkterna.

Språk: Svenska

Förkunskaper: Grundläggande teknisk förståelse (bl.a. förstå ritningar)

Tidslängd: 2 dagar

Pris: 800,– €*

Kursort: Arlandastad, eller enligt överenskommelse

Bokning under: T011

* Priset gäller per deltagare och vid utbildning hos Schaeffler Sverige AB i Arlandastad, för andra platser, begär offert.