KONTAKT
 
TRYCKSAKER
 

Fackuppsats | 2014-10
Increased performance for rolling bearings
MDA Technologies 4/2014

 
Produkter & Tjänster

X-life

X-life - en kvalitetsstämpel för betydande prestandaförbättring

 

X-life är den kvalitetsstämpel för extremt högpresterande produkter med varumärkena INA och FAG. De kännetecknas av högre dynamisk bärighet än motsvarande konventionella produkter, vilket resulterar i högre nominell livslängd och brukbarhetstid.

 

X-life - fördelar

 
X-life öppnar nya möjligheter inom konstruktion och teknik:
Med oförändrad belastning och oförändrade yttermått har X-life-lager högre nominell livslängd. Det är liktydigt med längre underhållsintervall.
Omvänt kan ett X-life-lager bära större belastning vid oförändrade mått och samma nominella livslängd.
Om varken nominell livslängd eller belastning förändras betyder användning av X-life-lager högre effekttäthet, mindre mått och lägre vikt.
X-life-lager ger därför ett väsentligt bidrag till förbättringar i den övergripande kostnadseffektiviteten för tillämpningar - i enlighet med principerna för Total ägandekostnad.

X-life - mått

 
 
Normal yta
(exempel, cylindriska rullager)
  X-life-yta
(exempel, cylindriska rullager)

Högre prestanda uppnås med hjälp av modern tillverkningsteknik samt förbättringar av den interna konstruktionen. Dessa åtgärder ger ytor och kontakter med bättre och jämnare kvalitet, vilket leder till optimerad lastfördelning i lagret.

 

X-life - produkter

 
', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/tapered_roller_bearings/tapered_roller_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >FAG koniska rullager   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/axial_spherical_roller_bearings/axial_spherical_roller_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >Sfäriska axialrullager   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/spherical_roller_bearings/spherical_roller_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >FAG sfäriska radialrullager   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/cylindrical_roller_bearings/cylindrical_roller_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >Cylindriska rullager

FAG koniska rullager

 

Sfäriska axialrullager

 

FAG sfäriska radialrullager

 

Cylindriska rullager

             
', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/bearings_for_screw_drives/screwdrives_axial_angular/screwdrivesaxialangular.jsp" class="hyperlink_without_icon" >INA axial-vinkelkontaktkullager   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/spala__housing_units/radial_insert_ball_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >INA radiella insatskullager   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/four_point_contact_bearings/four_point_contact_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >FAG fyrpunktskontaktkullager   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/angular_contact_ball_bearings/double_row_angular/double_row_angular.jsp" class="hyperlink_without_icon" >FAG tvåradiga vinkelkontaktkullager

INA axial-vinkelkontaktkullager

 

INA radiella insatskullager

 

FAG fyrpunktskontaktkullager

 

FAG tvåradiga vinkelkontaktkullager

             
', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/angular_contact_ball_bearings/single_row_angular/single_row_angular.jsp" class="hyperlink_without_icon" >FAG enradiga vinkelkontaktkullager   INA nålrullager med TWin-hållare   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/neema/Needle_roller_bearings__machined_.jsp" class="hyperlink_without_icon" >INA nållager i -D-X   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/neema/Needle_roller_bearings__machined_.jsp" class="hyperlink_without_icon" >INA slipade nålrullager

FAG enradiga vinkelkontaktkullager

 

INA nålrullager med TWin-hållare

 

INA nållager i -D-X

 

INA slipade nålrullager

             
', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/track_rollers/track_rollers_1.jsp" class="hyperlink_without_icon" >INA löp-, stöd- och kamrullar   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/plain_bearings/plain_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >INA ledlager   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/tapered_roller_bearings/tapered_roller_bearings.jsp" class="hyperlink_without_icon" >FAG konisk rullagerenhet TAROL   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../linear_products/monorail_guidance_systems/monorail_guidance_systems.jsp" class="hyperlink_without_icon" >Linjära recirkulerande rullager och kompletta skenstyrningar

INA löp-, stöd- och kamrullar

 

INA ledlager

 

FAG konisk rullagerenhet TAROL

 

Linjära recirkulerande rullager och kompletta skenstyrningar

             
', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../linear_products/monorail_guidance_systems/monorail_guidance_systems.jsp" class="hyperlink_without_icon" >Linjärstyrningar med hydrostatisk kompaktstyrning   ', 'eventCallback': function(){document.location.href = that.href;}}); " href="../rotativ_products/torb/torb.jsp" class="hyperlink_without_icon" >FAG TORB toroidal roller bearings        

Linjärstyrningar med hydrostatisk kompaktstyrning

 

FAG TORB toroidal roller bearings

       
 
 
 
Close
 
 
Ladda ned
 
 
 
 
Close