Avtalsvillkor

Allmänna inköpsvillkor

Här återfinner du Schaeffler gruppens aktuella inköpsvillkor Observera att endast nedanstående villkor gäller för rättsförhållandena mellan leverantören och oss. Villkor från leverantörens sida och avvikande överenskommelser gäller endast vid skriftligt godkännande. Som godkännande gäller varken vår tystnad eller mottagandet av tjänsten eller dess betalning.

 
General Conditions of Purchase
Dokument Utgåva Ladda ned    
General Conditions of Purchase: Schaeffler Sverige AB 2012/04 DIN A4