Leverantörer

Inköpsorganisation

Schaeffler-gruppens inköpsorganisation präglas av stor produktmångfald och en hög internationaliseringsgrad på anskaffningsmarknaden. På våra produktionsenheter runt om i världen är ett stort antal anställda sysselsatta med anskaffning av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter. Likafullt gäller överallt våra höga krav på leveranskvaliteten från våra leverantörspartners.