Om dataskydd

Schaefflers engagemang för datasäkerhet och skydd av personuppgifter.

Vi är glada över ditt intresse för vårt företag och våra produkter. Att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter är en viktig fråga för Schaeffler. När personrelaterade uppgifter framkommer och bearbetas följer vi därför alltid gällande lagbestämmelser som personuppgiftslagen och övriga regler om skydd för personuppgifter och datasäkerhet.

Data från kommunikation eller användning och insamling av ej personrelaterade data

När du besöker vår webbplats lagras som standard namnet på din internetleverantör, refererande webbplats, besökta sidor samt datum och varaktighet för ditt besök. Vi använder din IP-adress så lite som är tekniskt möjligt. Den trunkeras innan den används för att ta fram statistik, och blir därmed anonymiserad. Den information som lagras kan inte kopplas till personliga data. Vi använder cookies för att ta reda på våra besökares preferenser och för att därmed kunna optimera sidorna. Den enskilde användaren förblir anonym. Personuppgifter lagras endast om du frivilligt skriver in sådana inom ramen för våra online-tjänster.

Vänligen observera följande information om användningen av Google Analytics:

Denna webbplats utnyttjar Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies", textfiler som placeras i besökarens dator och som tillåter analys av hur webbplatsen används. Den information om din användning av denna webbplats (inklusive ditt IP-nummer) som samlas in med hjälp av cookies överförs till en server hos Google i USA och sparas där.

Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress att trunkeras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen och inom andra stater som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Endast i undantagsfall kommer kompletta IP-adresser att överföras till en server hos Google i USA och trunkeras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats utnyttjar Google denna information för att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen samt möjliggöra andra tjänster för operatören som är kopplade till användning av denna webbplats och internet.

Den IP-adress som överförs inom ramen för Google Analytics kommer inte att kombineras med andra data som Google förfogar över. Du kan neka lagring av cookies genom att göra motsvarande inställning i din webbläsare. Detta får dock till följd att du inte fullt ut kan utnyttja funktionerna på denna webbplats. Du kan vidare förhindra att data (inklusive din IP-adress) som genereras via en sådan cookie i samband med din användning av webbplatsen samlas in, samt förhindra att Google behandlar sådan information. Det gör du genom att ladda ner och installera ett speciellt insticksprogram till webbläsaren via följande länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Du kan också förhindra att Google Analytics samlar in data om dig genom att klicka på denna länk (Disable Google Analytics). Därmed aktiveras en opt-out-cookie som förhindrar framtida insamling av information då du besöker denna webbplats.

För ytterligare information om användarvillkor och sekretesspolicy, se http://www.google.com/analytics/terms/de.html respektive https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi vill understryka att på denna webbplats har Google Analytics kompletterats med koden ”anonymizeIp” för att garantera anonym insamling av IP-adresser (s.k. IP-maskering).

Utnyttjande och användning av personuppgifter.

Vi använder personrelaterade uppgifter vid registrering av intressenter och kunder, för information om nya produkter, produktenkäter och för marknadsföringsåtgärder i erforderlig omfattning. Deltagandet i sådana aktiviteter är frivilligt. Om du inte accepterar detta, kan du när som helst avanmäla dig från dessa aktiviteter eller tjänster. Detta sker inom resp. tjänst eller per e-post till angiven adress. Vi kommer då spärra dina uppgifter för ytterligare användning. Våra medarbetare är bundna av tystnadsplikt avseende personrelaterade uppgifter.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller uppsåtlig förstörelse, förlust eller förvanskning och mot obehörigt yppande eller tillträde tillämpar Schaeffler tekniska och organisatoriska säkerhetsrutiner.

Schaefflers webbsidor innehåller länkar till andra webbplatser. Schaeffler ansvarar inte för sekretessrutiner eller innehåll hos andra webbplatser.

Rätt till information och till återkallande av medgivande

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt erhålla information om personrelaterade data som har lagrats om dig. Dessutom har du rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att få personuppgifter spärrade och raderade så länge det inte strider mot i lag föreskrivna lagringstider. Frågor med avseende på dataskydd ska riktas till följande adress:

Thomas Biedermann
Datenschutzbeauftragter (Dataskyddsansvarig)
Schaeffler AG
Industriestraße 1–3
91074 Herzogenaurach
Förbundsrepubliken Tyskland
Datenschutz@schaeffler.com

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår