KONTAKT
Rymdfart, flygplan och helikopter

Produktspektrum

 

Högsta möjliga tillförlitlighet även vid extrema förhållanden

Våra rullningslagersystem med integrerade ombyggnadskomponenter bidrar till att flyg- och rymdfarkoster kan utvecklas, byggas och drivas med ännu högre prestanda, större säkerhet, mer tillförlitlighet och med lägre systemkostnader. De klarar av även ytterst låga eller höga temperaturer, tyngdlöshet och höga accelerationskrafter.

Värme- och köldbeständighet

Extrema temperaturer i ett spektrum från –250 °C till +500 °C kräver extrema värme- och köldresistenta material, t.ex. genomhärdade, sätthärdade, högtemperaturtåliga eller korrosionsbeständiga rullningslagerstål, nitreringsstål, kobolt- och nickelbaslegeringar samt keramiska högprestandamaterial.

Korrosionsbeständighet

Korrosion är en av huvudorsakerna till skador i rullningslager på flygmotorer och -växlar samt på helikoptrar. De material vi använder vid tillverkning av våra rullningslager är därför också högkorrosionsbeständiga, och de har en avgörande betydelse när det gäller att öka brukstiden ooch tillförlitligheten.

Modulintegration och viktreducering

Devisen vid konstruktion av moduler inom Aerospace-området lyder idag: färre komponenter och kompaktare konstruktion. Därför utvecklar vi funktionsintegrerade och viktoptimerade lagerkonstruktionsenheter och -system för de allra högsta kraven. Fördelarna är: kostnadsreducering, effektökning, högre tillförlitlighet och förenklad montering.

Användningsområden för våra produkter

  • i flygmotorer som primäraxel- och växellagringar samt precisionskomponenter,
  • i helikoptrar som rotormastlager, växel- och transmissionslager, vickskivelager samt rotorbladslager,
  • inom rymdfart som turbopumplager, lager för rymdfartsmekanismer
  • Specialanvändningar (t.ex. nukleärteknik, medicinteknik, högeffektsturboladdare etc.)
 
 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår