Applikationer

Industriväxel

Foto: Fa. Getriebebau Nord
 
 
 

Tekniska data

  • Driveffekt: 3,7 kW
  • Ingångsvarvtal: 1 500 U/min
  • Utväxling: 50:1

Krav

  • Hög prestanda
  • Enkel konstruktion
  • Ringa underhållsbehov
  • Så många lika lager som möjligt
  • Samstämmig
  • livslängd för alla lager
Lagerval

Snäckaxel

Huvudbelastningen på snäckaxeln är axiellt riktad, varvid lastriktningen växlar med axelns rotationsriktning. De radialkrafter som tas upp av lagren är jämförelsevis små. Här väljs en kombination av styr- och frigående lager. Styrlagret utgörs av två universalvinkelkontaktkullager FAG 7310B.TVP.UA. Efterbeteckningen UA betyder att lagren med fördel kan sättas ihop i tandem-, O- eller X-anordning. Härvid erhålls ett ringa lagerspel efter montering i O- eller X-anordning vid toleranserna j5 vid axeln och J6 i huset. De båda vinkelkontaktkullagren är monterade i X-anordning. Beroende på snäckaxelns rotationsriktning tas axiallasten upp av endera lagret. Ett cylindriskt rullager FAG NU309E.TVP2 är monterat som frigående lager.

Snäckhjulsaxel

Snäckhjulaxelns lager belastas övervägande radiellt. Axialkrafterna är låga i förhållande till radialbelastningen. Därför används ett spårkullager FAG 6218 som styrlager och ett cylindriskt rullager FAG NU218E.TVP2 som frigående lager.

Smörjning, tätning

Snäckväxeln och lagren smörjs med olja. Oljenivån ska räcka upp till snäckans delningsdiameter. De sfäriska rullagrens tätningsringar vid axelgenomgångarna förhindrar att olja läcker ut samt ger ett tillräckligt skydd mot inträngande smuts.

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår