Applikationer

Fartygsväxel

Tekniska data

  • Driveffekt: P = 5 475 kW
  • Ingående varvtal: 750 min–1
  • Utgående varvtal: 209 min –1
  • Drifttemperatur: ca 50 °C

Krav

  • Hög driftsäkerhet
  • God tätning vid yttre drift
 
 
 
Lagerval

Kopplingsaxel

Kopplingsaxeln stöds på drivsidan i ett sfäriskt rullager 23248B.MB (1) som styrlager och på motsatta sidan i ett cylindriskt rullager NU1056M (2) som frigående lager. Axeln överför endast vridmomentet. Dess lager belastas endast genom de ringa egenviktskrafterna och små kuggkrafterna från en sidodrift. Lagerdimensionerna ger sig ur konstruktionen, vilket leder till större lager än belastningen kräver. Därför är frågan om livslängd överflödig.

Drivaxel

Vid drivaxeln upptas de radiella kuggkrafterna av två sfäriska rullager 23248B.MB (3,4). Huvudrorationsriktningens axialkrafter vid körning framåt är avskilt överförda med ett sfäriskt axialrullager 29434E (5). Lagret 23248B.MB (4) på vänster sida tar dessutom upp de lägre axialkrafterna i motsatt riktning. Lagret är monterat mot det sfäriska axialrullagret med ringa spel samt fjäderförspänt. Förspänningen ser till att axiallagrets rullar och löpbanor behåller kontakt vid lastväxling utan att slira. Det sfäriska axialrullagret ytterring stöds inte radiellt i huset, eftersom detta lager inte kan överföra några radialkrafter.

Utgående axel

De radiella- och axiella krafterna upptas helt åtskilda på den utgående axeln. Radialkrafterna tas upp av två sfäriska rullager 23068MB (6). På styrlagersidan tar ett sfäriskt axialrullager 29464E (7) upp differensen mellan propellerskjutkraften vid körning framåt och de axiella kuggkrafterna. De ringa axialkrafterna vid backning tas upp av ett mindre sfäriskt axialrullager 29364E (8). Även dessa båda axiallager är med ringa axialspel ansatta mot varandra, förspända med fjädrar och stöds inte radiellt i huset.

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår