Fluid Technology

Produktspektrum

 

Enradiga cylindriska rullager

 • N, NJ, NU och NUP-version
 • alternativt fullrulliga eller tvåradiga
 • hög radialbelastning
 • noggrann radiell styrning tack vare litet radialspel
 
 

Enradiga vinkelkontaktkullager

 • Används framför allt som axiallager vid enkel- eller tandemplacering (höga axiella krafter är då möjliga)
 • lämpliga för radiella och höga axiella laster i en riktning
 • vid ammoniak är FP-hållare möjlig (pumpar)
 • Typ "B" med 40° kontaktvinkel belastningsbar med högre axiell last (pumpar)
 • delvis med tätningar
 • nyutvecklade plåthållare med optimerad hållargeometri
 
 

Tvåradiga vinkelkontaktkullager

 • Används framför allt som axiallager vid enkel- eller tandemplacering (höga axiella krafter är då möjliga).
 • lämpliga för radiella laster och höga axiella laster i en riktning
 • vid ammoniak är FP-hållare möjlig
 • Typ "B" med 40° kontaktvinkel belastningsbar med högre axiell last
 • delvis med tätningar
 • nyutvecklade plåthållare med optimerad hållargeometri
 
 

Sfäriska rullager

 • Användning i kraftigt belastade pumpar med ökad axelutböjning och lutningar
 • samtidigt upptag av radial- och axiallast
 • väl lämpade för mycket höga belastningar
 • vinkelställbara upp till 2°
 • som standard måttstabiliserade upp till en drifttemperatur på 200 °C
 
 

Koniska rullager

 • hög radial- och axiallast
 • noggrann radiell styrning tack vare litet axialspel
 
 

Spårkullager

 • Användning framför allt som frigående lager, mera sällan som styrlager
 • väl lämpliga för höga varvtal
 • kan levereras med tätningar
 • realisering av höga n x dm-värden med fettsmörjning
 • beroende på tillämpningen är livstidssmörjning möjlig, behöver då inte eftersmörjas
 
 

Fyrpunktslager

 • Används i kompressorer framför allt som rena axiallager
 • Upptagning av hög axiallast i båda riktningar vid låg radiallast
 • på grund av delad IR: stort antal kulor ger högre bärighet
 • på grund av delad IR: helt massiv hållare gör höga varvtal möjliga
 • noggrann axiell styrning tack vare litet axialspel
 • platsbesparande lösning – inget separat fånglager behövs
 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår