TRYCKSAKER
 

Broschyr | 2015-07
Expertise in Bearing Technology and Service for Rail Vehicles

 
 

Teknisk produktinformation | 2017-02
Repair and Reconditioning of Rolling Bearings

 
 
KONTAKT
Produktspektrum

Andra lager

Lager från Schaeffler övertygar också med robusthet, tillförlitlighet och hög effektivitet i kontaktledningsavspänningar, växlar, system för korglutning, spårstabilisering och spårviddsomställning. Lagren för dörrsystem och insteg och för sammankoppling av boggi och vagnskorg liksom i bromssystemen utmärks av säkerhet och hög livslängd.

 

Lagringar för kontaktledningsavspänningar och växlar

 

Säker och robust trots kontinuerlig statisk belastning

Järnvägsnätet är en ekonomisk tillgång med hög livslängd och en långsiktig investering som utsätts för stora belastningar under många års drift Lager från Schaeffler används till exempel i växlar och kontaktledningsavspänningar, och utmärks av många års tillförlitlig funktion.

 

Lager och komponenter för bromssystem

 

Beprövad konstruktion garanterar säkerhet och funktion

Låg vikt, minimalt utrymmesbehov, friktionsfri manövrering och hög tillförlitlighet är grundkrav på moderna bromssystem för spårbundna fordon. Här märks särskilt fördelarna med INA:s nållager, nålhylsor, axialnållager och frihjulskopplingar - produkter som öppnar vägen för vidare produktutveckling.

 

Lager för korglutning och spårstabilisering

 

Kortare restider och högre komfort i höga hastigheter

INA-lager för vagnskorglutning och spårstabilisering ger högre komfort och kortare restider i fjärrtåg. Beroende på tillämpning används INA:s stödrullar, cylindriska rullager med låsringsspår, axialnållager och underhållsfria radialledlager. Schaeffler-lager för korglutning används exempelvis i det schweiziska InterCity-tåget (ICN) och i New Pendolino från Alstom.

 

Lager för omställning av spårvidd

 
 
 
 

Kostnadsminskning och tidsbesparing genom spårviddsomställning

De olika spårvidderna i Europa och Asien leder till förseningar vid gränsöverskridande person- och godstrafik. Omspårning vid gränsstationer i kombination med omspårningshjulpar på fordonet tillåter snabb och kostnadseffektiv omställning av fordonets spårvidd.

Omspårningsmekanismen lagras i underhållsfria cylindriska glidbussningar och INA-stödrullar och bidrar till att förlänga underhållsintervallen för de komplexa anordningarna. Ett exempel är spårviddsomställningssystemet SUW 2000 från ZNTK Poznań SA.

 

Lager för koppel

 
 
 
 

Underhållsfrihet betyder säker hantering

Koppel har uppgiften att överföra dragkrafter från loket till vagnarna, eller att koppla samman flera motorvagnar. Vissa speciella konstruktioner överför inte bara dragkrafter utan även tryck- och tyngdkrafter.

Sedan mer än 30 år har INA-ledlager gjort god tjänst inom detta område. Från början handlade det om underhållskrävande helstålsledlager, men egenskaperna hos glidmaterialet ELGOGLIDE® gör det idag möjligt att ta fram underhållsfria versioner med mycket hög livslängd. Detta är av särskild vikt för fordonsoperatörer som kräver låga underhållskostnader och minimala avställningstider.

 

Lagringar för strömavtagare

 
 
 
 

Många års pålitlig drift i fält tack vare styvhet och litet glapp

Strömavtagare överför elektrisk energi från de fast monterade kontaktledningarna till fordonets traktionsmotorer. Denna uppgift måste uppfyllas tillförlitligt under de mest skilda driftsförhållanden. Med driftsförhållanden avses toppfarter upp till 500 km/h och drifttemperaturer under -40 °C - och totalt oskyddade komponenter.

Schaefflers lager garanterar låg friktion och smidiga och utrymmessparande lösningar, samtidigt som de ger den styvhet och det minimala glapp som krävs för mångårig drift i fält.

 

Lager för dörrsystem och insteg

 
 
 
 
 
 

Lågt underhållsbehov på grund av motståndskraft och robusthet

Schaefflers lager används i dörrsystem till personvagnar, godsvagnar och plattformssystem. Löprullar, stödrullar, kamrullar, linjära kulbussningarna samt radiella ledlager och länkhuvuden säkerställer hög driftsäkerhet och långa underhållsintervall för dessa tungt belastade och komplexa system.

Schaefflers lager användas i dörrsystem till personvagnar, godsvagnar och plattformssystem. Löprullar, stödrullar, kamrullar, linjära kulbussningarna samt radiella ledlager och länkhuvuden säkerställer hög driftsäkerhet och långa underhållsintervall för dessa tungt belastade och komplexa system.

Personvagnar
Öppningsförloppet för personvagnsdörrar kännetecknas ofta av en svängande öppningsrörelse i kombination med linjär rörelse hos dörrbladet. Underhållsfria INA-ledlager och länkhuvuden utför dessa svängningsrörelser med stor tillförlitlighet. Ibland används insatslager med flänslagerhus. Rullskenor eller linjärenheter med recirkulerande kulsystem styr de linjära rörelserna.

Löprullar har också etablerat sig som tillkommande stöd - de fungerar i detta fall som en tillförlitlig momentupptagare för öppningsrörelsen. Sådana lagringar fungerar ofta i mer än 10 år.

Godsvagnar
Dörrsystem i godsvagnar, t.ex. skjutväggar och självlastande system kan vara av många olika slag. Stödrullar, löprullar, nållager och ledlager från Schaeffler säkerställer nödvändig robusthet, hållbarhet och långa underhållsintervall. De används för mekanismerna till luckor och huvar. De säkerställer också tillförlitlig funktion hos rörelseanordningar och styrningar, liksom för momentstöd, stötstänger och drivlager.

 

Lagringar mellan vagnskorg och boggi

 
 
 
 

Största möjliga komfort även på ojämna sträckor

Sammankopplingen mellan vagnskorg och boggier handlar i moderna spårvagnar och tunnelbanefordon ofta om vridleder med fyrpunktkontaktkullager. Dessa lagerinbyggnader kännetecknas av kraftig förorening, långa drifttider, vibrationer, höga potentiella skadekostnader och bristande åtkomlighet.

INA:s vridkopplingar har gjort god tjänst under dessa svåra förhållanden:

  • - bra tätningar med förbättrat skydd mot ångstrålar
  • - korrosionsskydd Corrotect®
  • - förspända löpbanesystem
  • - specialinfettning
  • - långa underhållsintervall
  • - hög tillförlitlighet
  • - enkel installation.

Det finns olika specialutföranden t.ex. med ytterligare kåpor och integrerade, justerbara och justerbara krängningshämmare.

 

Lagringar för sammankoppling av vagnskorgar

 

Högsta bärförmåga under extrem belastning

I många moderna järnvägsfordon är de enskilda vagnskorgarna sammankopplade på sådant sätt att passagerarna enkelt kan gå mellan dem. Sammankopplingen mellan vagnskorgarna hanteras av underhållsfria ledlager och länkhuvuden av typ INA. Dessa erbjuder låg lagerfriktion och hög livslängd även under extrema belastningsförhållanden, t.ex. buffertstötar, samtidigt som de har hög bärförmåga och är kompakta. INA-ledlager ger dessutom ökad komfort i lågbyggda ledade rälsbussar av typ ”Combino” från Siemens.

 

Övre mittled
De övre mittlederna kopplar samman vagnskorgar i takhöjd. Underhållsfria radiella ledlager och länkhuvuden tillåter, beroende på den övergripande konstruktionen, rotations-, lutnings- och böjningsrörelser vid körning genom kurvor och nivåskillnader.

 

Nedre mittled
De nedre mitt kopplar samman vagnskorgarna på golvhöjd. Vinkelkontaktledlager och axialledlager säkerställer nödvändig frihet för rotation, lutning och böjning vid kurvtagning och körning över nivåskillnader och genom växlar och korsningar. Lagren överför alla accelerationskrafter mellan vagnskorgarna. I låggolvsfordon bär de dessutom vikten av den boggifria överliggande vagnskorgen.

 
 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår