KONTAKT
Vitetsningssprickor
Innovativa lösningar för att undvika vitetsningssprickor

Schaeffler har omfattande testmöjligheter för att generera vitetsningssprickor, undersöka orsakerna till fenomenet och utveckla lösningar för att minska WEC-problem.

Video ”Innovativa lösningar för att undvika vitetsningssprickor"

Story ”Kampen mot vitetsningssprickor”

 
Cylindriska rullager
Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt (TB-konstruktion)

Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt (TB-konstruktion)
För att kraftigt öka lagers brukbarhetstid under axiell belastning har vi utvecklat TB-rullen med toroidprofilerad bombering.
Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt

 
Massiv mässingshållare
Ny mässingshållare (MPAX) för cylindriska rullager

Ny mässingshållare (MPAX) för cylindriska rullager
Mässingshållaren MPAX är ännu mer motståndskraftig mot stötbelastningar och vibrationer än sina föregångare och särskilt väl lämpad för krävande tillämpningar.
Massiv mässingshållare MPAX

 
X-life
X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märkena INA och FAG.

X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märkena INA och FAG.
X-life producter

 
TRYCKSAKER
 

Broschyr | 2013-07
Bearing Solutions and Services for Wind Turbine Gearboxes

 
 
 
INTERAKTIV ANIMATION
Vindkraft - Interaktiv Animation

Läs mer om Schaefflers produkter och tjänster för rotoraxlar, växlar, generatorer, gondolvridning och bladvinkelstyrning.

Interaktiv animation ”Vindkraft”

 
Vindkraft

Växel

Rätt lagring för varje växel

Ökande effektvärden kräver större och kraftigare växlar. Driftförhållandena för lager till växlar i vindkraftverk kan dock inte jämföras med de som gäller för stationära växlar.

 
Rätt lagring för varje växel

Krav på lagringen

 • högdynamiska krafter ger upphov till extrema max- och minbelastningar
 • plötsliga belastningsförändringar
 • vitt skilda drifttemperaturer
 • deformation av växelhuset

Lösningar

 • lager med hög statisk säkerhet
 • säker dynamisk konstruktion i enlighet med internationella konstruktionsriktlinjer (AGMA 6006-A03, ISO 81400-4)
 
  PLANETBÄRARE
Planetbärare

Planetbärarlagret är det största och därmed det värdefullaste lagret i växeln. Belastningen på detta beror på det valda huvudlagerkonceptet. I regel är lagerbelastningen relativt liten, eftersom lagret är stort.

 
 
 

INA:s fullrulliga cylindriska rullager X-life

 
INA:s fullrulliga cylindriska rullager X-life

Fördelar

 • hög bärförmåga
 • hög livslängd
 • hög driftsäkerhet
 • hög axiell belastbarhet och minskad friktion tack vare optimerad flänskontakt
 • förbättrade inkörningsegenskaper
 • förbättrat skydd mot vitetsningssprickor (WEC)
 • precisare styrning genom minskade toleranser
 
INA:s fullrulliga cylindriska rullager X-life

Egenskaper

 • optimerad flänskontakt
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet
 

FAG:s koniska rullager

 
FAG:s koniska rullager

Fördelar

 • exakt styrning av kuggningen
 • lagerspelet kan justeras precist
 • inget tillkommande axiallager behövs
 • den stora kontaktvinkeln gör att stora axialkrafter kan absorberas
 • förbättrade inkörningsegenskaper
 • förbättrat skydd mot vitetsningssprickor (WEC)
 
FAG:s koniska rullager

Egenskaper

 • parad lagring
 • Durotect B-beläggning
 
 
  PLANETHJUL
PLANETHJUL

Stor belastning på litet utrymme
Planetväxellager ställer mycket höga krav på lagertekniken. Här förekommer extrema radiella belastningar. Det finns dock ytterst begränsat utrymme för lagringen, och dessutom deformeras de relativt tunnväggiga planethjulen, vilket kan leda till medvridning av lagrets ytterring i planethjulet.

 
 
 

FAG:s cylindriska rullager (direktlagringar)

 
FAG:s cylindriska rullager (direktlagringar)

Fördelar

 • hög bärförmåga
 • hög livslängd
 • hög driftsäkerhet
 • kostnadseffektiv och kompakt konstruktion
 • förebygger att ytterringen vandrar
 • förbättrade inkörningsegenskaper
 • förbättrat skydd mot vitetsningssprickor (WEC)
 • optimerad belastningsfördelning i lagret
 
FAG:s cylindriska rullager (direktlagringar)

Egenskaper

 • cylindriska rullager utan ytterring
 • löpbanan integrerad i planethjulet
 • begränsat lagerspel
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet
 

FAG:s cylindriska rullager X-life med hög prestanda (direktlagring)

 
FAG:s cylindriska rullager X-life med hög prestanda (direktlagring)

Fördelar

 • låg friktion
 • högre bärighetstal genom inbyggnadsoptimering och X-life
 • hög stabilitet
 • lätt konstruktion
 • optimerat smörjmedelsflöde
 • förbättrade inkörningsegenskaper genom Durotect B
 • hög motståndskraft mot vitetsningssprickor genom Durotect B
 
FAG:s cylindriska rullager X-life med hög prestanda (direktlagring)

Egenskaper

 • slank hållarkonstruktion
 • Cylindriska rullager utan ytterring
 • löpbanan integrerad i planethjulet
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet
 
 
 
 
Close
 
 
Close
 
 
Close
 
 
  HÅLAXEL
HÅLAXEL

Beprövade lösningar med styrande och frigående lager
Hålaxellagringen absorberar stora radiella krafter. Med snedskurna planethjul tillkommer stora axialkrafter. I detta sammanhang har goda resultat nåtts med styrande/frigående lagerarrangemang med två koniska rullager och ett cylindriskt rullager eller två cylindriska rullager med ett radiellt frigående fyrpunktskontaktlager.

 
 
 

FAG:s cylindriska rullager

 
FAG:s cylindriska rullager

Fördelar

 • säker absorption av stora radiella belastningar
 • hög driftsäkerhet
 • enklare montering genom det isärtagbara utförandet
 • lågt friktionsmoment
 • lämpliga för höga varvtal
 • förbättrade inkörningsegenskaper
 • förbättrat skydd mot vitetsningssprickor (WEC)
 • axiell förskjutning tas upp internt i lagret
 
FAG:s cylindriska rullager

Egenskaper

 • frigående lager
 • isärtagbart
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet
 

FAG:s fyrpunktskontaktlager

 
FAG:s fyrpunktskontaktlager

Fördelar

 • säker absorption av axiella belastningar
 • gynnsam kinematik under axiell belastning i båda riktningarna
 • lämpligt för höga varvtal
 • litet smörjmedelsbehov
 • förbättrat skydd mot vitetsningssprickor (WEC)
 
FAG:s fyrpunktskontaktlager

Egenskaper

 • styrande lager
 • spår i ytterringen för säker fixering
 • Durotect B-beläggning
 
 
  MELLANAXEL/UTGÅENDE AXEL
MELLANAXEL/UTGÅENDE AXEL

Höga varvtal
Mellanaxlar förekommer främst i enstegs planetväxlar. I dessa tillämpningar förekommer stora radiella belastningar och medelstora axiella belastningar, medan inbyggnadsutrymmet för lagringen är relativt litet. Den utgående axeln kan komma upp i mycket höga varvtal

 
 
 

FAG:s tvåradiga koniska rullager

 
FAG:s tvåradiga koniska rullager

Fördelar

 • hög livslängd
 • hög driftsäkerhet och kort monteringstid genom förinställt lagerspel
 • säker absorption av radiella och axiella belastningar
 • kompakt lagerkonstruktion
 • förbättrat skydd mot vitetsningssprickor (WEC)
 
FAG:s tvåradiga koniska rullager

Egenskaper

 • styrande lager
 • Durotect B-beläggning
 

FAG:s cylindriska rullager

 
FAG:s cylindriska rullager

Fördelar

 • säker absorption av stora radiella belastningar
 • hög driftsäkerhet
 • enklare montering genom det isärtagbara utförandet
 • lågt friktionsmoment
 • lämpliga för höga varvtal
 • förbättrade inkörningsegenskaper
 • förbättrat skydd mot vitetsningssprickor (WEC)
 • axiell förskjutning tas upp internt i lagret
 
FAG:s cylindriska rullager

Egenskaper

 • frigående lager
 • isärtagbart
 • Durotect B-beläggning
 • X-life-kvalitet
 
 
  PRIMÄR SERIE

I sin primära serie erbjuder Schaeffler ett urval av växellager som är väl beprövade i vindkrafttillämpningar.

 
I sin primära serie erbjuder Schaeffler ett urval av växellager som är väl beprövade i vindkrafttillämpningar.

Fördelar

 • redan validerade produkter
 • snabbare utvecklingsprocesser
 • högre tillgänglighet
 • kunden kan göra sina val direkt
 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår