Miljö

Miljö- och arbetsskyddspolicy

 
 
 
 

Schaeffler-gruppens miljö- och arbetsskyddspolitik

Miljö- och arbetsskydd ingår i vår företagsfilosofi. Genom att skapa och vidmakthålla en säker arbetsmiljö som tar hänsyn till personalens hälsa och främjar deras arbetsförmåga samt genom att arbeta för ett aktivt miljöskydd bidrar vi till att vårt företag kan leva vidare och utvecklas.

Följande principer gäller globalt för vår företagsgrupp. Därigenom axlar vi vårt ansvar gentemot medarbetare, med människor och kommane generationer.

Effektiv arbets- och miljöhantering

Vi upprätthåller ett arbetsskydds- och miljöhanteringssystem som vi ständigt förbättrar. Vi utvecklar förutseende koncept och förverkligar dem tillsammans med våra avtalspartner. Vi utvärderar regelbundet och inom alla områden hur riktlinjerna omsätts i praktiken och framgångarna med vårt ledningssystem.

Säkra och personalanpassade arbetsplatser

Vi är övertygade om att i princip alla arbetsplatsolyckor och yrkessjukdomar kan undvikas. Motiverade medarbetare och chefer stödjer oss på vägen mot noll arbetsplatsolyckor. Det är lika viktigt för oss att skydda våra egna medarbetare som våra uppdragstagares. Vid utformningen av arbetsplatser och arbetsförlopp utnyttjar vi senaste rön. Vi lägger stor vikt vid den ergonomiska utformningen av arbetsplatserna.

 

Tillförlitligt handlande

Vi förbinder oss att följa alla lagar och bestämmelser inom arbets- och miljöskydd. Vi handlar ansvarsfullt enligt våra egna regler som ofta överträffar de lagstadgade föreskrifterna. Vi ska planera, köpa, driva och underhålla maskiner och anläggningar så att eventuella faror utesluts, risker minimeras och driftstörningar undviks. Vi rättar oss efter den senaste tekniska nivån.

Låg miljöpåverkan och miljövänliga produkter

Vid alla aktiviteter vill vi i största möjliga utsträckning förebygga skadlig påverkan på miljön. Vi handskas sparsamt med råmaterial och energi. Vi strävar efter att skapa så lite avfall, avloppsvatten, buller och andra utsläpp som möjligt. Vi tillverkar miljövänliga produkter och tar samtidigt hänsyn till produkternas hela livscykel.

Ansvarsmedveten personal

Genom regelbunden information, utbildning och fortbildning stöder vi kompetens och medvetande hos vår personal och våra affärspartner för säkert arbete och miljöskydd inom företagets alla områden.

Förebyggande åtgärder

Vi skyddar våra medarbetare från negativ inverkan på deras hälsa och miljön från skador genom omfattande förebyggande åtgärder. På alla platser där vi är aktiva säkerställer vi att det finns omfattande och effektiv akutvård för vår personal och våra besökare om en olycka skulle inträffa.

Öppen dialog

Vi har en intensiv, förtroendefull dialog med våra intressenter. Vi informerar om våra arbets- och miljöskyddsåtgärder och den miljöpåverkan som sker på de platser där vi är verksamma.

Företagsledning och alla medarbetare är skyldiga att följa denna miljö- och arbetsskyddspolitik.

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår