Sökbegrepp

Leverantörer

Vi är som system- och teknikpartner stolta över att ständigt kunna entusiasmera våra kunder med nya idéer och enastående produkter. En förutsättning för framgång är att ha leverantörer som har åtagit sig samma mål. Tillsammans arbetar vi för att ständigt optimera våra produkter och moduler, prova innovativa förslag och kontrollera vår kostnadsbas. Därmed säkrar vi gemensamt vår framskjutna position på marknaden.

Vi strävar efter att ge våra kunder högsta kvalitet – tillsammans med våra leverantörer

Drivkraften bakom dessa ständigt pågående ansträngningar är vår utpräglade kundorientering och målet att optimera produktkvaliteten och leveranseffektiviteten för våra kunder i bilindustrin. Den internationella inköpsenheten i vår koncern tar hänsyn till de höga krav som våra kunder ställer på oss, och ansvarar för att inköpta produkters kvalitet svarar mot våra högt ställda krav.

Partnerskap som grund för att främja förhållandet till våra leverantörer

Vi väljer leverantörer enligt objektiva och uppföljningsbara kriterier och bedömer ständigt leveranseffektiviteten på basis av transparenta kriterier. Viljan till innovation hos våra leverantörer leder till en ständig produktoptimering som gör att vår konkurrensförmåga säkras och utvidgas vad gäller funktion, kvalitet och pris. Vi är den ärliga och starka partnern för våra kunder. Vi förväntar oss samma engagemang från våra partners på den globala anskaffningsmarknaden.

Inköpsorganisation

Schaefflerkoncernens inköpsorganisation präglas av stor produktmångfald och en hög internationaliseringsgrad på anskaffningsmarknaden. På våra produktionsenheter runt om i världen är ett stort antal anställda sysselsatta med anskaffning av råvaror, halvfabrikat och färdiga produkter. Vi ställer överallt samma höga krav på leveranskvaliteten från våra leverantörspartners.

Inköpsfilosofi

Schaefflerkoncernens framgångar beror i hög grad på våra leverantörers effektivitet. Våra inköpsavdelningar världen över söker därför ständigt efter nya effektiva leverantörer som kan bidra till vårt främsta företagsmål, nämligen att göra kunden ännu nöjdare.

Starka partners till vårt företag utmärker sig framför allt genom följande egenskaper:

Punktlighet:Hög flexibilitet, pålitlighet och problemlösningskompetens är centralt i ditt företag.

Kostnadsansvar: En viktig beståndsdel i vår kostnadskalkyl baserar sig på våra leverantörers prissättning.Vi förväntar oss därför en transparent prisbildning.

Kvalitetsansvar: Ditt företags kvalitetssäkringsfilosofi baserar sig på grundprincipen ”noll fel” och på ständig förbättring i fråga om kostnad, kvalitet, punktlighet och service. Ni arbetar med ett modernt och effektivt kvalitetsledningssystem.För vissa branscher en certifiering enligt ISO 9001, ISO TS 16949 eller AS 9000 en grundläggande förutsättning för samarbete.

Miljöskydd: Minimikravet på våra leverantörer är att gällande lagar och regler följs.Certifiering enligt ISO 14001 och/eller EMAS är önskvärt, eller för vissa angivna branscher obligatoriskt.

Samarbete: Vi förväntar oss ”mogna” partners som stöder vår utveckling av tekniskt ledarskap genom kreativitet och innovation.I det här sammanhanget använder ni verktyg som exempelvis värdeanalys, standardisering och teknisk förfining.

Bli leverantör

Vill ditt företag bli en av våra leverantörer?

Kan ditt företags produkter bidra till att vi blir ännu bättre för våra kunder? Anta utmaningen tillsammans med oss och bli en av våra partners.

Om du vill ansöka om att bli leverantör till Schaeffler, fyll i formuläret ”datablad för leverantörer” som är tillgängligt för nedladdning.
Datablad för leverantörer

Fyll i all nödvändig information om ditt företag och dina produkter och skicka dokumentet som en bilagd fil till:
supplier-application@schaeffler.com

Ytterligare steg för ett långvarigt partnerskap

En registrering på vår Internet-plattform SupplyOn är en förutsättning för att bygga upp ett långvarigt partnerskap. Elektronisk hanteringen av affärsprocesser för logistik, inköp, kvalitet och ekonomi skapar transparens och accelererar processerna. Genom att registrera dig på SupplyOn skaffar du dig förutsättningar att uppfylla framtida krav från fordons- och industrisektorn.
Mer information om SupplyOn och registrering hittar du i vår Supplier Information Portal. Tack för ditt intresse för samarbete!

till Supplier Information Portal

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera