Sökbegrepp

Cookie-policy

Kännedom om användningen av cookies

När du besöker någon av Schaeffler-gruppens (Schaeffler AG och bolag i vilka Schaeffler AG, direkt eller indirekt, har ett majoritetsintresse) webbplatser kommer information att lagras på din enhet i form av en så kallad ”cookie”. Cookies är små textfiler vilka möjliggör analys av användningen av webbplatsen, registrerade inställningar och information i din webbläsare. Cookies medför även att webbplatsen kan skräddarsys efter dina intressen och visa upp intressebaserade annonser på andra webbplatser. Vi samlar inte in några personuppgifter genom cookies om du inte uttryckligen har lämnat ditt samtycke till detta.

1. Typer av cookies

Cookies kan delas in i två kategorier beroende på deras funktion och syfte: tekniskt nödvändiga cookies och frivilliga cookies. Det kan också finnas så kallade förstapartscookies vilket är cookies som vi, i form av operatör för webbplatsen, placerar på webbplatsen, och så kallade tredjepartscookies tredjepartscookies vilka istället är placerade av en annan domän än vår. I princip kan alla cookies tas bort genom att radera webbläsarens cache då de därigenom omedelbart förlorar sin giltighet.

Nedan finner du en lista på alla cookies som kan användas på vår webbplats. Du hittar också information om deras syfte, deras giltighetstid samt vilken typ av cookie det är.

Tekniskt nödvändiga cookies

Tekniskt nödvändiga cookies krävs för att du ska kunna navigera på våra webbplatser och använda de grundläggande funktionerna. Utan dessa cookies kan användningen av webbplatsen komma att bli begränsad.

Name
Purpose
Period of validity
Type
SchaefflerGroup.Session
Räknar antalet sessioner och tilldelar varje besökare en anonym identifierare.
Till dess sessionen avslutas
Förstaparts-cookie
_haupia_id
Säkerställer sökverktygets
funktionalitet.
30 minuter sedan senaste tillträdet
Förstaparts-cookie
loglevel
Spårar fel på webbplatsen.
Till dess sessionen avslutas
Förstaparts-cookie (lokal lagring)
scf_cookielayer_storage
Sparar information kring huruvida användaren har bekräftat cookie-meddelandet.
30 dagar
Förstaparts- cookie (lokal lagring)
localstorage
Testar om den lokala lagringen är tillgänglig i den använda webbläsaren.
1 minut
Förstaparts- cookie (lokal lagring)
sc_mb_dl
Tjänar som tillfällig lagring av varukorgen för beställning av tryckta publikationer.
Obestämd giltighet
Förstaparts- cookie (lokal lagring)
bitmovinplayer_config
Fastställer starthastigheten för uppspelning av filmer och lagrar andra inställningar som till exempel ljudvolym.
Obestämd giltighet
Förstaparts- cookie (lokal lagring)
PHPSESSID
Räknar antalet innehållsleverans-nätssessioner och tilldelar en anonym identifierare till varje besökare.
Till dess sessionen avslutas
Tredjeparts-cookie (schaeffler-cdn.com)
repxpertCookiePermission
Sparar information kring huruvida användaren har bekräftat cookie-meddelandet.
30 dagar
Förstaparts-cookie
JSESSIONID
Räknar antalet sessioner och tilldelar varje besökare ett anonymt ID.
Till dess sessionen avslutas
Förstaparts-cookie
cookiesession1
Räknar antalet sessioner och tilldelar varje besökare en anonym identifierare.
Till dess sessionen avslutas
Förstaparts-cookie
cookiesAccepted
Sparar information kring huruvida användaren har bekräftat cookie-meddelandet.
90 dagar
Förstaparts-cookie
schaeffler-tomorrow-cookielayer
Sparar information kring huruvida användaren har bekräftat cookie-meddelandet.
90 dagar
Förstaparts-cookie
schaeffler-tomorrow-intro
Lagrar huruvida intro-sidan (vit yta med Tomorrow-logotyp)
visades på förstasidan i den nuvarande sessionen. Introt ska endast visas en gång per session.
Till dess sessionen avslutas
Förstaparts-cookie
Frivilliga cookies

Frivilliga cookies samlar in information om användningen av vår webbplats, arbetar för att optimera webbplatsen och möjliggör förberedelsen av rapporter kring användarnas sannolika intressen och sannolika demografiska kännetecken. De kan också användas för att erbjuda riktat innehåll som är relevant för användarna och anpassat efter deras intressen. Den senare information kan komma att delas med tredje parter som till exempel annonsörer.

Name
Purpose
Period of validity
Type
_ga
Google Analytics och Googles annonserings- funktion: denna cookie möjliggör för oss att analysera din användning av webbplatsen genom Google Analytics och garanterar funktionaliteten av Googles annonserings-funktioner. Tjänar som distinktion för individuella besökare.
2 år
Förstapartscookie
_gid
Google Analytics och Googles annonserings- funktion: denna cookie möjliggör för oss att analysera din användning av webbplatsen genom Google Analytics och garanterar funktionaliteten av Googles annonserings-funktioner. Tjänar som distinktion för individuella besökare.
24 timmar
Förstapartscookie
_gat
Google Analytics och Googles annonserings- funktion: denna cookie möjliggör för oss att analysera din användning av webbplatsen genom Google Analytics och garanterar funktionaliteten av Googles annonserings-funktioner. Tjänar som distinktion för individuella besökare.
1 minut
Förstapartscookie
_ga-disable
Avaktiverar Google Analytics för den aktuella webbplatsen.
Obestämd giltighet
Förstapartscookie
conversion, doubleclick, _gac, _gads
Dessa cookies är konstruerade för att rätta sig efter Googles annonsregler och mäta konverteringar. De kan placeras genom remarketing-funktionen eller genom Google AdWords.
Upp till 540 dagar
Tredjepartscookie (google.com, googleadservices.com, doubleclick.net)
VASTUtil; totalcalls; totalcallstimeout
Används för kommunikation mellan annonserings-servrar och videomedia-spelaren. Webbplatsens operatör använder inte dessa cookies, men de är placerade genom videomedia- spelaren och innehåller ingen information.
Obestämd giltighet
Förstapartscookie (lokal lagring)
schaeffler75_*
Hanterar undersökningen av användarbelåten-heten på denna webbplats.
1 år
Tredjepartscookie (myaudience.de)
AkamaiAnalytics_BrowserSessionId
Tilldelar en anonym identifierare till varje besökare som spelar upp en video. Används för att analysera videomedia-spelaren.
Till dess sessionen avslutas
Förstapartscookei
akamai_clientId
Tilldelar en anonym identifierare till varje besökare som spelar upp en video. Använd för att analysera videomedia-spelaren.
Obestämd giltighet
Förstapartscookie (lokal lagring)
HTML_BitRateBucketCsv
Mäter den spelade tiden av videor i videomedia-spelaren per användare beroende av överföringshastigheten.
Använd för att analysera videomedia-spelaren.
Till dess sessionen avslutas
Förstapartscookei
HTML_VisitCountCookie
Räknar antalet filmvisningar i videomedia-spelaren. Använd för att analysera videomedia-spelaren.
Till dess sessionen avslutas
Förstapartscookei
HTML_VisitIntervalStartTime
Mäter starttiden på ett intervall mellan besök på en webbplats i videomedia-spelaren. Använd för att analysera videomedia-spelaren.
Till dess sessionen avslutas
Förstapartscookei
HTML_VisitValueCookie
Beräknar värdet av besöket på webbplatsen från uppspelningstiden på en video i videomedia-spelaren för ett besök och antalet avvisnings-processer under uppspelningen. Använd för att analysera videomedia-spelaren.
Till dess sessionen avslutas
Förstapartscookei
HTML_isPlayingCount
Räknar hur många gånger en specifik video har spelats upp i videomedia-spelaren. Använd för att analysera videomedia-spelaren.
Till dess sessionen avslutas
Förstapartscookei
_hjClosedSurveyInvites
Denna cookie placeras så snart en användare interagerar med en Hotjar-enkät. Den säkerställer att samma enkät endast visas för användaren en gång.
1 år
Förstapartscookei
_hjDonePolls
Denna cookie placeras så snart en användare har avslutat en Hotjar-enkät i feedback poll widgeten. Den säkerställer att enkäten inte visas igen för användaren efter avslutandet.
1 år
Förstapartscookei
_hjMinimizedPolls
Denna cookie placeras så snart en användare har minimerat fönstret med Hotjars feedback poll-widget. Den garanterar att fönstret förblir minimerat medan användaren rör sig på sidan.
1 år
Förstapartscookei
_hjDoneTestersWidgets
Denna widget placeras så snart en användare har insänt sin information via
Hotjars recruit user widget. Den garanterar att det inte kommer att visas igen efter att det fyllts i av användaren.
1 år
Förstapartscookei
_hjMinimizedTestersWidgets
Denna cookie placeras när en användare har minimerat Hotjar’s feedback poll widget-fönstret. Den garanterar att fönstret förblir minimerat medan användaren rör sig på sidan.
1 år
Förstapartscookei
_hjIncludedInSample
Denna cookie låter Hotjar veta huruvida en användare tillhör gruppen av användare som används för Hotjar funnel tracking.
1 år
Förstapartscookei
emos-session
Denna cookie tillåter oss att, via Econda, analysera din användning av webbplatsen. Tjänar till att differentiera mellan individuella besökare.
Till dess sessionen avslutas
Tredjepartscookie (econda-monitor.de)
emos-visitor
Denna cookie tillåter oss att, via Econda, analysera din användning av webbplatsen. Tjänar till att differentiera mellan individuella besökare.
2 år
Tredjepartscookie (econda-monitor.de)
emos_jcsid
Denna cookie tillåter oss att, via Econda, analysera din användning av webbplatsen. Tjänar till att differentiera mellan individuella besökare.
Till dess sessionen avslutas
Förstapartscookei
emos_jcvid
Denna cookie tillåter oss att, via Econda, analysera din användning av webbplatsen. Tjänar till att differentiera mellan individuella besökare.
2 år
Förstapartscookei

Vi informerar dig särskilt om följande tjänster och cookies:

a) Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies vilka möjliggör analys av din användning av webbplatsen. Informationen som skapats av cookien om din användning av denna webbplats överförs till en Google-server i USA och lagras där. Men om IP-anonymisering är aktiverat för denna webbplats kommer din IP-adress att bli förkortad i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller inom länder vilka är parter till Europeiska ekonomiska samarbetsavtalet. Endast i exceptionella fall kommer hela IP-adressen att överföras till Google-servrar i USA och bli förkortad där. På denna webbplats vägnar kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen och för att tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till aktivitet på webbplatsen och internetanvändning, till webbplatsens operatör.

IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att blandas samman med annan Google-information. Vi vill poängtera att på denna webbplats har Google Analytics utökats till att också omfatta koden ”anonymizelp;” i syfte att garantera en anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

Du kan förhindra Google Analytics insamling av information genom att klicka på följande länk Inaktivera Google Analytics. En opt-out-cookie kommer då att placeras vilket kommer förhindra den framtida insamlingen av din information när du besöker webbplatsen. Alternativt kan du också ladda ned och installera plug-in för webbläsare som finns tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mer information om Google Analytics användarvillkor och integritetspolicy finns tillgänglig på http://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på https://policies.google.com/.

b) Googles annonseringsfunktioner
Denna webbplats använder Googles annonseringsfunktioner. Google använder cookies för användningen av de beskrivna annonseringsfunktionerna. Med hjälp av cookies kan användarbeteenden analyseras vid besök på webbplatsen. Dessa kan sedan användas för användar- och intressebaserad annonsering. .

Denna webbplats använder Googles remarketing-funktion. Funktionen medger besökarna på webbplatsen att få intressebaserad annonsering när de besöker andra webbplatser inom Google Display-nätverket eller använder Googles sökfunktion och tidigare besökt särskilda delar av denna webbplats. The remarketing-funktionen kan placera Google’s DoubleClick-cookie.

När vi för en kommunikations/marknadskampanj som riktar in sig på onlineannonsering använder vi AdWords för att visa annonser baserade på dina sannolika intressen och din användning av denna webbplats med hjälp av remarketing-funktionen. Beroende på syftet med annonseringskampanjen kan en så kallad konverteringscookie eller cookie för Google annonspreferenser placeras för att spåra om en användare har sett och klickat på annonsen.

Google Analytics annonseringsfunktioner rapporterar visningar i Google Display Network samt sannolika demografiska egenskaper och intressen för besökarna på webbplatsen. Sannolik demografi och sannolika intressen synliggörs av hur du använder webbplatsen och applikationer eller av andra företag som också använder Googles annonseringsfunktioner för att förstå dina sannolika intressen. Denna information är lagrad i cookien för Googles annonseringspreferenser och i Google DoubleClick-cookie. Informationen kan komma att överföras till tredje parter, som till exempel annonsörer.

Google kommer inte att sammanblanda den IP-adress som din webbläsare överfört med annan Googleinformation. Inga personuppgifter kommer att samlas in, överföras eller analyseras.

Följande länk tillhandahåller information om hur du kan förhindra informationsinsamlingen av Googles annonseringsfunktioner: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Du hittar mer information om Googles annonseringsfunktioner, använda cookies samt Googles annonseringsfunktioners integritetspolicy här: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ eller här https://policies.google.com/.

c) Hotjar
Vi använder Hotjar för att förbättra användarnas upplevelse på webbplatsen samt för att webbplatsen ska se bättre ut. Hotjar använder cookies för detta ändamål.

Hotjar är en tjänst som analyserar användarnas beteende på webbplatsen och deras feedback. Detta görs genom den anonyma upptagningen av användarnas rörelser och klickningar på webbplatsen. Vidare samlar den också in och utvärderar statistiskt information om användarnas operativsystem och webbläsare såväl om inkommande och utgående länkar, geografiskt läge, skärmupplösning och vilken typ av enhet som används. Detta analytiska verktyg möjliggör för oss att observera det anonymiserade beteende av webbplatsanvändarna medan feedback-verktyget hjälper oss att identifiera användarnas aktivitet, till exempel när de kommenterar eller postar recensioner. Hotjar avslöjar inte denna information till tredje parter. Mer information om insamling och behandling av information som görs av Hotjar finns tillgänglig här: https://www.hotjar.com/privacy.

Du kan inaktivera Hotjars analys av ditt beteende på denna webbplats: https://www.hotjar.com/opt-out

d) Econda
I syfte att optimera denna webbplats och behovsanpassa dess design samlas anonym information in och lagras. Detta sker genom att använda lösningar och teknologi från Econda GmbH. Informationen används vidare för att skapa användarprofiler genom pseudonymer. För detta ändamål kan cookies användas för att möjliggöra igenkänningen av en internetwebbläsare. Användarprofilerna kommer inte att sammanblandas med information om pseudonymens innehavare utan att besökaren uttryckligt lämnat sitt samtycke till detta. IP-adresser görs oigenkännliga direkt efter att de mottagits. Således kan inte IP-adresserna kopplas till användarprofilerna.

Besökare på denna webbplats kan när som helst protestera mot framtida informationsinsamling och lagring som görs av Econda på: https://www.econda.de/en/data-storage-opt-out/. En opt-out-cookie kommer då placeras på din enhet. Mer information Econdas integritetspolicy hittar du här: https://www.econda.de/en/data-protection/.

2. Hantera cookies

Du kan protestera mot användningen av cookies så att inga cookies kommer att placeras på din enhet. Detta kan till exempel ske genom en sådan inställning på din webbläsare. Vi vill dock poängtera att om så sker kan du se webbplatsens alla funktioner fullt ut.

Om du vill avaktivera individuella cookies eller tjänster på vår webbplats finner du nödvändig information om det i avsnitt 1 i denna Cookie-policy.

Nedan har vi sammanställt länkar som tillhandahåller detaljerad information om inaktivering av cookies i vanliga webbläsare:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Vi vill också fästa din uppmärksamhet på Network Advertising Initiative sida om avaktivering på: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp samt Digital Advertising Alliance sida om avaktivering: http://www.aboutads.info/choices.

Har du några frågor om denna Cookie-policy, vänligen kontakta Dataprivacy@Schaeffler.com

Status: Version 1.0, 08.05.2018

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera