Sökbegrepp

Schaeffler Gruppe Industrie presenterar en ny lagertyp Kulrullen – En ny lagerserie växer

02-04-2009 | ARLANDASTAD

Med kulrullagret presenterar Schaeffler Gruppe Industrie en helt ny rullningslagerserie. Den nya lagertypen baseras på en helt ny rullkropp och nya sammansättningsmetoder. Genom att ta bort alla icke belastade delar från rullkroppen ”kula” erhålls en kula med två flata sidor – en ”kulrulle” som är 30 procent smalare än en kula. Därigenom sparas värdefyllt utrymme. Den ”slimmade” formen tillsammans med en speciellt utvecklad monteringsmetod tillåter att öka lagrens fyllnadsgrad, hur många rullkroppar som får plats, upp till 90 procent. Fler rullkroppar i samma utrymme betyder tydligt ökad bärighet och motsvarande längre livslängd. Det öppnar för nya möjligheter att göra kompaktare produkter och aggre-gat.

Ett exempel: Ett standarspårkullager 6207 enligt DIN 625 har med nio rullkroppar en fyllnadsgrad på ca. 60 procent. Inom samma utrymme innehåller kulrullagret serie BXRE207 14 rullkroppar. Fyllnadsgraden är ca. 90 procent, livslängden ökar med faktor 2,4. Energieffektivitet, downsizing eller högre prestanda - valet är ditt - kulrullagret öppnar nya tekniska möjligheter.

Det presenterades för allmänheten första gången som projektstudie på Hannover mässan 2007 och har nu vidareutvecklats av Schaefflergruppens tekniker i fyra riktningar och är nu färdigt för serieproduktion. Fokus för utvecklingen har hela tiden varit kundernas krav.

Serie BXRE downsizing eller högre prestanda
Det enradiga BXRE-lagret har högre bärighet än ett standardkullager med samma dimensioner. Detta uppnås med ca. 50 procent flera rullkroppar som monteras genom en innovativ monteringsmetod. Med den därmed uppnådda fyllnadsgraden på ca. 90 procent klarar BXRE-lager även de mest extrema belastningarna. BXRE-lagren möjliggör framförallt downsizing av produkter och aggregat, eftersom de är radiellt kompaktare vid lika axeldiameter och bärighet. Typiska användningsexempel är elmotorer, tvättmaskiner, kedjesågar och industriväxlar.

Serie BXRO: Konkurrens för lager med en resp. två innerringar
Kulrullager serie BXRO är tvåradiga lager vars rullkroppsrader bildar en s.k. O-anordning. Därigenom kan såväl höga radiella som axiella krafter överföras. I jämförelse med vinkelkontaktkullager ur 32-serien med en innerring får man plats med ca 50 procent flera rullkroppar tack vare den innovativa sammansätttningsmetoden vid samma yttermått. Fördelarna av BXRO utförandet gentemot 33-serien med två innerringar är den förenklade fixeringen av innerringen på axeln. Den odelade innerringen möjligör även en optimerad löpbanegeometri som bidrar till högre löpnoggrannhet. Användningsområden kan vara fordonsväxellådor eller textilmaskiner.

Serie BXRT: Lågfriktionsalternativ till koniska rullager
Kulrullagrets tandemutförande är ett tvåradigt lager vars kulrullrader bildar en tandemanordning. De kan styras genom en eller två hållare. I utförandet med två hållare kan båda löpbanorna oberoende av varandra anpassas optimalt till användningsfallet. Detta garanterar maximal belastbarhet vid minsta möjliga inbyggnadsmått och låg friktion. Jämfört med koniska rullager sjunker friktionen med ca. 30 procent genom utebliven friktionsförlust i kontakten rullkropp/fläns. Tänkbara användningsområden är differential- eller manuella transmissioner och hydraulmotorer och - pumpar.

Specialserie för friktions- och viktreducerande hjullager
Som specialserie kan kulrullagret även komma till användning som friktions- och viktreducerande hjullager i personvagns- och nyttofordonsindustrin. Det fyrradiga hjullagret BXR4 har högre bärighet och kan dörför göras kompaktare än det nuvarande konventionella serieutförandet av hjullager. Det är särskilt lämpligt för drivaxlar. Låg friktion och lägre massa hos lager och nav är ett väsentligt bidrag till lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

Utgivare: Schaeffler Sverige AB
Utgivningsland: Sverige

Tillhörande medier
Nedladdningar

Pressmeddelanden

Paket (pressmeddelande + medier)

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera