Sökbegrepp

Högpresterande glidlager Nytt kompositlager i metallpolymer från INA

12-05-2010 | Arlandastad

Schaeffler Group Industrial har lanserat ett nytt kompositlager i metallpolymer under INA:s varumärke. INA:s nya glidlager har mycket höga prestanda och uppnår speciellt vid oscillerande tillämpningar högre nominell livslängd än hittillsvarande liknande lagertyper. Dessutom är alla nya metallpolymerlager blyfria och därmed miljövänliga.

Glidegenskaper med låg förslitning
De speciella egenskaperna hos INA:s kompositlager i metallpolymer beror på kombinationen av plast och metall. Kompositmaterialet tillåter glidning med låg förslitning, i kombination med hög bärförmåga och termisk konduktivitet. En statisk bärförmåga upp till 250 N/mm² kan uppnås. Materialet är resistent mot fukt och kan användas i vatten eller andra flytande medier.

INA:s kompositlager i metallpolymer är ett kostnadseffektivt alternativ för tillämpningar med begränsat utrymme och relativt hög glidhastighet. Glidlagren kan levereras som bussningar och flänsbussningar, eller som axialbrickor och glidband. Materialets enastående formbarhet tillåter kundspecifika lösningar för olika roterande, linjära och oscillerande rörelser.

Underhållsfria eller med lågt underhållsbehov
Den nya serien kompositlager i metallpolymer från INA omfattar tre olika materialtyper. Ett urval lager som är underhållsfria eller har lågt underhållsbehov presenteras med beteckningarna E40 och E50. De har liknande materialsammansättning: Ett poröst skikt av sintrad brons appliceras på ett backningsmaterial i stål eller brons och impregneras med en speciell plastblandning. Det fasta smörjmedlet bildar en smörjfilm mellan glidytorna. Detta ger låg ljudnivå och konstant låg friktionskoefficient under lagrets hela livslängd.

Lager av typ E40 är generellt sett underhållsfria. De behöver alltså inte eftersmörjas under hela sin livslängd. Polytetrafluoroeten (PTFE) och olika kemiskt inerta tillsatser fungerar som smörjmedel. Typiska tillämpningar finns inom fluidteknik, sportutrustning, medicinsk teknik, elteknik och automation.

Typ E50 har lågt underhållsbehov. En infettning krävs i samband med driftstart. Glidskiktet består i huvudsak av polyoxymetylen (POM), en högmolekylär termoplast som är kännetecknas av låg friktion samt kemisk och termisk stabilitet. Tillämpningar för detta material finns främst inom tillverkningsmaskiner, entreprenad- och jordbruksmaskiner, samt kommersiella fordon.

Lager med glidskikt av typ E60 är underhållsfria folielager. De är baserade på en vävstruktur i vilken valsas in och sintras ett glidskikt med PTFE och tillsatser. Vävstrukturen fungerar både som backningsmaterial och glidskikt. Det finns ett glidskikt med PTFE på båda sidorna av folien, så att glidrörelsen kan ske på in- eller utsidan av bussningen. Ytterligare en fördel med detta material är att det är enkelt att forma. Typiska tillämpningar för folielager är beslag och verktyg, liksom gångjärn.

Utgivare: Schaeffler Sverige AB
Utgivningsland: Sverige

Tillhörande medier
Nedladdningar

Pressmeddelanden

Paket (pressmeddelande + medier)

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera