Sökbegrepp

Schaefflers Automationslösningar för laboratorium

08-12-2010 | Arlandastad

Med begreppet ”automationslösningar” menar Schaeffler-koncernen systemet som helhet. Vi börjar med det omfattande konstruktionsstödet i alla faser av livscykeln, för att komma fram till ekonomiska och tekniskt perfekta lösningar för våra kunder. Sedan följer produktutveckling och tillverkning med den modernaste tekniken, samt utveckling, konstruktion, simulering och tillverkning av ett komplett system. Dessa moment stöds av vårt breda sortiment av linjär- och radiallager, monteringssystem och direktdrivningslösningar.

Kundspecifika automationslösningar

Exempel 1: För en blodanalysutrustning krävdes lätt gång och minimal glidfriktion. Den kompakta konstruktionen skulle dessutom vara underhållssnål och tystgående. Schaefflers lösning bestod av en Corrotect-belagd fyrradig kullagrad skenstyrning (KUVE-B) för X-axeln och rostfria miniatyr-linjärstyrningar för Y- och Z-axlarna. Dessutom användes ett stödlager för spindeln. Genom det omfattande konstruktionsstödet och genom att alla rullningslager kommer från samma leverantör fick kunden en underhållsfri blodanalysenhet med höga prestanda och lång livslängd. Samma krav ställdes på diagnosenheten. Här rekommenderade Schaefflers ingenjörer linjärkullager för X- och Y-axlarna. Kundnytta: högre prestanda, ökad livslängd, litet underhållsbehov, låga kostnader.

Exempel 2: För en analysenhet krävdes lätt gång, litet underhållsbehov och låg glidfriktion, men framför allt hög positionerings- och repeternoggrannhet. Konstruktionsstödet från medicinteknikspecialisterna ledde fram till en inbyggnadsklar modul, baserad på fyra miniatyrlinjärstyrningar, två kuggstänger och en spännplatta. Kunden fick en kostnadseffektiv, underhållsfri lösning som övertygade ytterligare genom den enkla monteringen.

Exempel 3: En DNA-sekvenserare krävde en direktstyrd X-Y-Z-enhet med mycket hög positionerings- och repeternoggrannhet, lätt gång, liten glidfriktion och underhållsfrihet. Lösningen i detta fall bestod av en inbyggnadsklar direktdrivningsenhet för ett mekatroniskt system med profilskenstyrningar, miniatyrlinjärstyrningar, PCB-direktdrivningsmotor, stegmotorer, pulsgivare och kapsling. Kunden drog nytta av det omfattande teknikstödet från specialisterna inom Schaeffler-koncernen. Direktdrivningen ökade dessutom DNA-sekvenserarens prestanda.

Exempel 4: Utveckling och produktion av maskinvara till en provväxlare. Förutom lätt gång och minimalt underhållsbehov ställdes krav på att provväxlaren skulle vara kompakt och robust. Den slutliga lösningen omfattade miniatyrlinjärmoduler, kapslingar och motorer. Genom att lägga ut maskinvaruutvecklingen och tillverkningen till Schaeffler som kompetent och tillförlitlig partner kunde uppdragsgivaren spara stora kostnader för egen FoU, produktion och inköp.

Nära samarbete, kundspecifika lösningar, moderna verktyg

Schaefflers-koncernens globala finmaskiga nät av konstruktionstjänster ger kunderna möjlighet till samarbete i utvecklingsprocessen på ett tidigt stadium. Schaefflers ingenjörer stöder sig på en serie högmoderna CAE-verktyg, som ProE, för utveckling av kundspecifika komponenter och systemlösningar. Schaeffler har i och med programmet BEARINX® tagit fram en marknadsledande produkt för dimensionering och val av rullningslager. Programmet tillåter detaljerad analys av belastning och livslängd - och därmed val av rätt lager för varje tillämpning. Under konstruktions- och modelleringsfasen tillämpas moderna metoder som FEM-analys för att optimera lösningarna.

Till konstruktions- och underhållstjänster räknas även rekommendationer om ytbeläggning, något som påverkar många egenskaper i ett lager. Som exempel kan nämnas hållbarhet, korrosions- och mediebeständighet samt inkörningsegenskaper. Corrotect, Triondur, Protect A och B är bara några exempel på beläggningslösningar från Schaeffler-koncernen. Vid behov kombineras speciella material, som Cronidur 30, keramer, högpresterande PEEK-material och härdat omagnetiskt kullagerstål för att garantera kunden optimala lösningar. Smörjning har stor betydelse för ett lagers tillförlitlighet och livslängd. Därför arbetar Schaeffler ständigt med utveckling och förbättring av smörjmedel.

Utgivare: Schaeffler Sverige AB
Utgivningsland: Sverige

Tillhörande medier
Nedladdningar

Pressmeddelanden

Paket (pressmeddelande + medier)

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera