Sökbegrepp

Beräkning & Rådgivning

FAG Mounting Manager

FAG:s datorprogram Mounting Manager är ett praktiskt hjälpmedel för korrekt lagermontering. Programmet erbjuder följande möjligheter:

  • Det visar olika mekaniska och hydrauliska monteringsmetoder.
  • Det beräknar data som behövs vid monteringen (radialglappminskning, uppdrivningssträcka och utgångstryck).
  • Det ger användbar monteringsinformation.
  • Det skapar en lista över nödvändiga tillbehör och verktyg.

Beräkningsmöjligheter för monteringsmetoden

Lager med koniska hål monteras antingen direkt på den koniska axeln/tappen eller med en spänn-/avdragshylsa på den cylindriska axeln. Inställningen av lagerglappet görs antingen konventionellt med hjälp av bladmått eller via den axiella uppdrivningssträckan.

a) Montering av lager med koniskt hål genom mätning av den axiella uppdrivningssträckan

Lagret skjuts med hjälp av en hydraulmutter till utgångspositionen på det koniska lagersätet. Här kontrolleras med hjälp av en digitalmanometer det utgångstryck i hydraulmuttern som fastställts för varje enskilt lager. Som alternativ kan den i tabellen angivna uppdrivningssträckan mätas med djupmått, skjutmått eller indikatorklocka. Den slutliga mätningen av radialglapp sker dock alltid med bladmått.

Denna monteringsmetod:

  • förkortar och förenklar monteringen avsevärt
  • erbjuder högsta säkerhet och noggrannhet
  • gör att tätade lager kan monteras korrekt.

b) Montering av lager med koniskt hål genom mätning av radialglappminskningen

När lagret drivs upp på det koniska sätet tänjs innerringen ut, vilket minskar det radiella lagerglappet. Denna radialglappminskning är ett mått på hur fast lagret sitter. Mätningen görs med bladmått.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera