Sökbegrepp

Induktionsapparater med mellanfrekvensteknik

Schaeffler underhållsprodukter: Induktionsapparater med mellanfrekvensteknik

Induktionsapparater med mellanfrekvensteknik lämpar sig, till skillnad mot konventionella induktionsvärmare, inte bara för den termisk montering, utan även för demontering. De kan dessutom användas för uppvärmning av mycket stora och tunga komponenter.

Tillräcklig expansion av lagret uppnås i de flesta fall vid 80 °C till 100 °C. Vid uppvärmningsförloppet måste den maximalt tillåtna uppvärmningstemperaturen beaktas. Temperaturen hos rullningslager får vanligtvis inte överskrida 120 °C. Annars kan kristallstruktur och hårdhet hos lagret påverkas. För alla uppvärmningsanordningar gäller att temperaturen kan justeras kontinuerligt.

På grund av sin höga flexibilitet och kompakta konstruktion lämpar sig dessa system också för mobil användning. De kan därför, till exempel, användas i samband med uppförande av vindkraftverk eller för andra stora komponenter som är svåra att transportera.

Systemet består av en generator och en induktor som placeras på arbetsstycket. Beroende på aktuella krav kan en fast eller en flexibel induktor används. Flexibla induktorer kan, beroende på tillämpningen, monteras i hålet eller på ytterdiametern av arbetsstycket. Flexibla induktorer är lämpliga för uppvärmning av lagerinnerringar eller av stora komponenter, som maskinbärbalkar i vindkraftverk. Längden av induktorn beror på måtten hos arbetsstycket.

Fasta induktorer är särskilt lämpliga för massproduktion. Här är det inte flexibiliteten, utan snarare korta ställtider och hög processäkerhet som står i förgrunden.

Fördelarna med uppvärmningsanordningar med mellanfrekvensteknik är:
 • Lämplig för montering
 • Lämplig för demontering
 • Arbetsfrekvens från 10 kHz till 25 kHz
 • Verkningsgrad hos generatorn över 90 %
 • Lågt energibehov
 • Kort uppvärmningstid
 • Tid- och temperaturstyrning samt andra driftsätt
 • Automatisk avmagnetisering
 • Flexibla och fasta induktorer kan användas
 • Induktorerna kan placeras på komponentens in- eller utsida
 • Lägre effektuttag från matningsnätet än uppvärmningsanordningar med nätfrekvens
 • Nästan ljudlös
 • Luftkylt system
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera