Sökbegrepp

Smörjmedelsövervakning

Smörjmedelsövervakning

Brukbarhetstiden för smörjmedlet som används är den avgörande faktorn för lagrets livslängd. För övervakning kan antingen en fett- eller en oljesensor användas, beroende på tillämpningen. Smörjmedlet kan kompletteras eller bytas i rätt tid innan skador uppstår.

Smörjmedelsövervakning: Wear Debris Check

Wear Debris Check

Med partikelräknare av denna typ kan man, utgående från partikelhalten i oljan, tidigt avslöja förslitning i högt belastade industriväxlar. Förslitningspartiklar som kan tyda på ett fel börjar märkas i oljan redan månader före ett haveri. Genom att övervaka partiklar i smörjmedlet kan begynnande skador identifieras tidigt. Detta bidrar till att förhindra följdskador och stillestånd. För detta ändamål installeras partikelräknare före filtret i en sidoledning till cirkulationssystemet för smörjmedel, eller i en separat krets.

Typiska användningsområden för FAG Wear Debris Check är växlar i maskiner för råvaruutvinning, planetväxlar i vindkraftverk eller marina framdrivningssystem.

Bland egenskaperna hos partikelräknare kan nämnas:
  • Övervakning av partikelantalet i oljan
  • Differentiering av partiklarna som järn- och icke-järnmetaller
  • Klassificering av partiklarna efter storlek
  • Integrering i ett online-övervakningssystem är möjlig för att koppla samman partikel- och vibrationsdata

Om olje- och vibrationsövervakningsprodukter kombineras kan skador på oljecirkulationssmorda växlar detekteras tidigt och platsen för skadan fastställas. Därmed kan produktionsbortfall och följdskador förebyggas.

Smörjmedelsövervakning: GreaseCheck

GreaseCheck

Fettsensorn har en diameter på 5 mm och monteras i ett hål i huset, så nära rullningslagret som möjligt. Sensorn befinner sig i smörjmedlet Med denna fettsensor övervakas på optisk väg vattenhalten, grumligheten, termisk och mekanisk nötning och oljetemperaturen direkt i lagringen. Denna information överförs via kabel till utvärderingsenheten. Utvärderingsenheten avger en analog signal, som snabbt och enkelt informerar användaren om fettets tillstånd.

Konventionellt smörjs lager med givna tidsintervall. Fettkvantiteter och smörjintervall beräknades teoretiskt. Tack vare fettsensorn går det numera att eftersmörja utgående från behovet.

Fettsensorn möjliggör:
  • behovsstyrd smörjning
  • lägre smörjmedelskostnader
  • förebyggande av oplanerade driftstopp
  • lägre underhålls- och reparationskostnader
  • lägre anläggningskostnader.
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera