Produkter & Tjänster

Linjärrullningslager och linjärglidlager

Linjärlager är lagringselement för translatoriska rörelser. Precis som för rotativa lager skiljer man även här på om det är rullande eller glidande element som överför de krafter som uppstår.

Kraven på linjärkomponenter är lika varierande som de tillämpningar i vilka de används. För transport- och matningssystem efterfrågas till exempel framför allt hastighet och noggrannhet medan det för exempelvis mätmaskiner läggs större vikt vid precision och styvhet. För att alltid hitta rätt linjärstyrning för respektive uppgift är det viktigt att man förutom en rikhaltig produktpalett även har tillgång till rådgivning. INA erbjuder bådadera: Ett brett linjärprogram i kombination med kompetent service. Och med tillbehörsprogrammet som är noga avstämt till tillämpningen kan styrningarnas omfångsrika standardutrustning optimeras ytterligare.

Varje linjärtyp har karakteristiska egenskaper som gör just den typen speciellt lämplig för ett visst lagringsfall. Några generella regler när det gäller val av styrningstyp finns egentligen inte, eftersom nästan alltid flera faktorer måste beaktas och vägas mot varandra. Till exempel måste man förutom belastningen, accelerationen, hastigheten och slaget också ta hänsyn till påverkan av till exempel temperatur, smörjning, vibrationer, inbyggnad, underhåll osv.

Linjärrullningslager

Linjärrullningslager finns som profilskenestyrningar, löprullestyrningar, axelstyrningar med linjärkullager, bandstyrningar, styrningar med rull- och kulblock samt som drivna linjärenheter (moduler och bord). Dessutom tillverkar INA även speciella miniatyrstyrningar för de allra minsta monteringsutrymmen som exempelvis inom mekatronik och finverksteknik. Dessa ytterst bärkraftiga, mycket styva element med låg friktion och litet format finns med hållare- eller recirkulationsstyrning. De ersätter tack vare den kompakta konstruktionen ofta lösningar som kräver betydligt större utrymme.

Styrningarna består av en skenvagnsenhet, ett linjärlager-axelsystem eller också är de sken/skenenheter med mellanliggande platta nål- eller cylindriska rullhållare. Drivna linjärenheter är kompletta system med en eller flera axlar med mekaniskt styrsystem, elmotor och en styrning som är avstämd till systemet.

Linjärstyrningar är inbyggnadsklara styrlager för övervägande obegränsade slag. Bandstyrningar och linjärstyrningsset används på grund av hållarens kinematik med få undantag för begränsade slaglängder. Lagren tar upp krafter från alla riktningar – inte i rörelseriktningen – och moment i alla koordinater. Axelstyrningar med linjärkullager lämpar sig för belastningar i två riktningar och utjämnar axelns statiska uppriktningsfel. För att erhålla den höga styvhet och noggrannhet som ofta behövs för driften är de flesta enheter förspända redan från fabrik eller kan förspännas när de monteras. Tack vare olika noggrannhets- och förspänningsklasser kan utan problem även tillämpningar med höga krav på styrning och positionering realiseras.

För bestämning av styrningens storlek används i första hand graden och typen av belastning samt kraven på lagrets användningstid och driftssäkerhet. Generellt kan styrningar med rullar belastas högre än med kulor vid jämförbara yttre dimensioner. Vid mindre eller medelhöga belastningar och högdynamiska rörelser används mestadels kulstyrningar, vid höga belastningar rullstyrningar. Om särskilt stora laster ska tas upp är platta hållare- eller rullagrade styrningar speciellt lämpliga.

Linjärglidlager

Lagringselementen i rullningslager separeras av rullande delar – rullkropparna – medan den rörliga komponenten vid glidlagringar glider på en stillastående skena eller axel. Beroende på styrningens konstruktionstyp kan glidskiktet finnas på den rörliga eller fasta komponenten. Smörjning sker med smörjmedel som finns i glidskiktet.

Linjärglidlager är linjära styrlager för obegränsade slag. Dessa längsstyrningar finns som miniatyrglidstyrning, som INA-linjärglidlager och -glidlagerenhet samt som planstyrning. Miniatyrglidstyrningar består av ett sken/vagnsystem med underhållsfritt glidskikt, INA-linjärglidlagerenheter av en i stort sett underhållsfri INA-bussning som sitter i en lättmetallring. Planstyrningar är skensystem hos vilka glidytan på bärskenan är försedd med ett i stort sett underhållsfritt glidbelägg.

Glidlagerstyrningar har låg förslitning, tål hög statisk belastning, är okänsliga mot stötar och föroreningar, är tysta och arbetar i stort sett utan ryck. Underhållsfria glidstyrningar behöver inte smörjas, underhållsfria material har goda nödgångsegenskaper. Genom de mångsidiga specifika egenskaperna används glidstyrningar inom många områden, i synnerhet om lagerstället måste vara underhållsfritt eller nästan underhållsfritt, om det finns risk för bristsmörjning eller om smörjmedel inte är önskvärda eller tillåtna.

En linjärglidstyrnings livslängd beror huvudsakligen på belastningen, glidhastigheten, temperaturen och inkopplingstiden. Dessutom tillkommer ytterligare begränsande faktorer som till exempel föroreningar, korrosion vid torrgång eller möjlig smörjmedelsåldring vid otillräcklig smörjning. Den nominella livslängden är därför alltid endast ett riktvärde.

Det går ofta inte att beräkna den yttre påverkan på linjärglidlagren. Praktiska försök under användningsförhållanden ger därför de säkraste bedömningarna av användning och livslängd för styrningen i den aktuella tillämpningen.

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår