YTTERLIGARE INFORMATION

FAG Mounting Manager

Monteringsanvisning för rullningslager med koniskt hål

FAG Mounting Manager

 
Produkter & Tjänster

FAG Mounting Manager

 
 
 

Beräkningsprogrammet från FAG, Mounting Manager är en smidig hjälp när rätt lagermontering ska väljas och erbjuder följande möjligheter:

  • den visar olika mekaniska och hydrauliska monteringsmetoder
  • den beräknar data som behövs vid monteringen (radialspelminskning, förskjutningssträcka och starttryck)
  • den ger användbar monteringsinformation
  • den skapar också en lista över nödvändiga tillbehör och verktyg

Beräkningsmöjligheter för monteringsprocedurerna:

Lager med koniska hål monteras antingen omedelbart på den koniska axeln/tappen eller med en spänn-/avdragshylsa på den cylindriska axeln. Inställningen av lagerspelet görs antingen konventionellt med hjälp av bladmått eller via den axiella förskjutningssträckan.

a) Montering av lager med koniskt hål genom mätning av den axiella förskjutningssträckan

Lagret skjuts med hjälp av en hydraulmutter till utgångspositionen på det koniska lagersätet. Här kontrolleras med hjälp av en digitalmanometer det starttryck i hydraulmuttern som fastställts för varje enskilt lager. Med en mätklocka på hydraulmuttern mäts, under uppskjutningen, den axiella förskjutningssträckan fram till slutpositionen på det koniska sätet.

Denna monteringsmetod:

  • förkortar och förenklar monteringen avsevärt
  • erbjuder högsta säkerhet och noggrannhet
  • gör att tätade lager kan monteras korrekt

b) Montering av lager med koniskt hål genom mätning av radialspelsminskningen

När lagret skjuts på på det koniska sätet tänjs innerringen ut, vilket minskar det radiella lagerspelet. Denna radialspelsminskning är ett mått på hur fast lagret sitter. Mätningen görs med bladmått.

 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår