Rullningslager och glidlager

Toroidrullager TORB

FAG:s toroidrullager TORB är en ny typ av lager från Schaeffler. Det är ett enradigt rullager med långa och lätt krönta rullar. Som frigående lager kombinerar TORB förmågan att ta upp snedställning hos ett sfäriskt rullager med den axiella förskjutbarheten hos ett cylindriskt rullager eller ett nållager.

Med TORB kan den klassiska problematiken kring styrande/frigående lagersystem lösas effektivt och tillförlitligt. Genom att den axiella förskjutningen tas upp inom toroidrullagret blir friktionskrafterna försumbara.

 
Funktionssätt
Viktiga egenskaper hos TORB
 
 
Close
 • Mycket hög radiell bärförmåga
 • Mycket hög löpnoggrannhet - P5 gäller för hela serien
 • Måttstabilitet upp till 200 °C
 • Hög driftsäkerhet
 • Hög brukbarhetstid
 • Kompakt konstruktion
 • Låg friktion
 • Stora axiella längdändringar kan tas upp utan spänningar
 • Upp till dubbla livslängden för lagersystemet
 • Full utbytbarhet med sfäriska och cylindriska rullager
 • X-life-kvalitet
 
 
 

Ökad livslängd med TORB

 

Temperaturbetingad axelförlängning och uppriktningsfel gör att den frigående lagringens utförande blir mycket viktig. Toroidrullager är den perfekta lösningen för frigående lagringar.

 
Temperaturbetingad axelförlängning och uppriktningsfel gör att den frigående lagringens utförande blir mycket viktig. Toroidrullager är den perfekta lösningen för frigående lagringar.
 

TORB minskar de totala ägandekostnaderna.

 

TORB ger ett lagersystem betydligt högre livslängd än ett som bygger på konventionella lösningar. Därmed kan de totala driftkostnaderna för tillämpningen sänkas märkbart:

 • lägre reservdelskostnader
 • högre livslängd
 • längre underhållsintervall och färre avställningar
 • lägre installations- och elimineringskostnader
 
 

Schematisk bild av reservdelskostnaderna för ett styrande/frigående lagersystem med TORB, i jämförelse med en konventionell lösning: Det styrande sfäriska rullagret får fördubblad livslängd, och TORB-lagret till och med fyra gånger högre livslängd än ett konventionellt frigående lager.

 

X-life - premiumkvalitet för rullningslager

 

X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märket INA eller FAG. De kännetecknas av högre dynamiskt bärighetstal än motsvarande konventionella produkter, vilket resulterar i högre nominell livslängd och brukbarhetstid än tidigare standard anger.

 

FAG:s toroidrullager TORB tillverkas i den beprövade X-life-kvaliteten och erbjuder upp till 15 % högre bärighetstal än jämförbara produkter.

För mer information om X-life och om andra tillgängliga produkter i X-life-kvalitet, se www.schaeffler.de/en/X-life

 
 

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Jag förstår