Sökbegrepp

Schaeffler på Hannovermässan 2015

30-03-2015 | Arlandastad

FRANKFURT a. M./SCHWEINFURT, Globala megatrender för rörlighet, Industri 4.0 och den konsekvent vidareutveckling av rullnings- och glidlager och linjärstyrningar med avseende på bärförmåga, livslängd och prestandakrav är vad som utmärker Schaeffler AG:s industridivision på 2015 års Hannovermässa. Förutom traditionella teman som prestandaförbättring, ekonomi och energieffektivitet, lägger vi allt större vikt vid produktutveckling inom sensorer, ställdon, nätverk och kontinuerlig tillståndsövervakning. - Drivsystemkomponenter med integrerade sensorer och smarta ställdon - sådana som vi ska visa i Hannover - är en förutsättning för att koppla samman maskiner och utrustning i nätverk och för att styra autonoma processer i våra kunders värdekedjor, säger Robert Schullan, styrelseledamot i Schaeffler AG och direktör för Schaeffler Industrie.

I sammanhanget betonade Schullan betydelsen av Hannovermässan och MDA som en internationell plattform och en ledande mässa för tekniktrender inom driv- och fluidteknik. - MDA ger en komplett internationell överblick över branschen och visar de aktuella trenderna. I år lägger vi särskild vikt vid att diskutera ämnen som Industri 4.0, hållbarhet och energieffektivitet, tillståndsövervakningssystem, omriktarlösningar för vindkraftverk och tätningsteknik, säger Schullan.

Schullan underströk den viktiga roll som framtidsmarknaden Indien spelar, årets partnerland vid Hannovermässan. - Tack vare våra många år av stark närvaro på den indiska marknaden och våra innovativa lösningar befinner vi oss i en stark position för att erbjuda tekniskt stöd till de kommande investeringarna i infrastruktur, industrianläggningar och förnybar energi i landet, säger Schullan. Schaeffler utvecklar och tillverkar produkter för den indiska marknaden på fyra platser i landet. Schaefflers viktigaste kundsegment i Indien är jordbruk, stål- och textilindustri samt motorcykel- och järnvägsindustri, men även verkstadsmaskiner och vindkraft är viktiga områden. Schaeffler har nyligen öppnat Indiens första Schaeffler Technology Center i anslutning till företagets anläggning i Vadodara. Via centret kan omfattande teknik- och tjänsteexpertis snabbt implementeras lokalt och kunderna bli väl omhändertagna.

Framtidens mobilitet

Miljövänliga drivsystem, urban och interurban rörlighet och energi är de centrala områdena för Schaefflers strategi ”Rörlighet för framtiden”. Som utvecklingspartner och som global leverantör till fordons- och verkstadsindustrin har Schaeffler omfattande systemkompetens för drivlinor i såväl fordon som industrimaskiner. Schaefflers styrka ligger i företagets breda kompetens, som omfattar inte bara bilindustrin utan alla andra urbana och interurbana färdmedel, som tvåhjulingar, järnvägsfordon och flygplan. Då det gäller energi är Schaeffler en utvecklingspartner för både konventionell och förnybar energiproduktion och ger ett viktigt bidrag till energieffektivitet genom produkter som syftar till att minimera friktionen. - När det gäller framtidens mobilitet spelar till exempel energieffektiva, ekonomiska och hållbara komponenter till motorer, växellådor och chassin en viktig roll på Indiens växande marknad för tvåhjuliga motorfordon. Schaeffler gör en viktig insats för att minska bränsleförbrukning och utsläpp, vilket kombineras med hög tillförlitlighet och robusthet och god ekonomi, säger Robert Schullan.

Industri 4.0

Inom ramen för Industri 4.0 blir det allt viktigare att knyta ihop komponenter, maskiner och produktionssystem i maskinintegrerade eller överordnade IT-system. Förutsättning för detta är komponenter som kan avläsa och vidarebefordra tillståndsinformation. Rullningslager spelar en avgörande roll i detta sammanhang, eftersom de står för styrning och positionering och samtidigt överför krafter och rörelser. - Schaeffler är en ledande aktör inom vidareutveckling av rullningslager med sensorfunktion, ställdon, styrsystem och programvarukomponenter. Mål kan vara t.ex. kontinuerligt tillståndsövervakning, eller självständig felsökning efter felmeddelanden. Eller aktiv styrning av processer baserad på information som samlats in av lagret, fortsätter Robert Schullan.

Integrerad modul för vridmomentmätning ger hög precision och effektivitet

Schaeffler visar ett utmärkt exempel på denna utveckling i form av FAG:s nya magnetoelastiska modul för vridmomentmätning. Med den produkten kan Schaeffler erbjuda en mekatronisk lösning för övervakning av tillämpningar och processer på ett avsevärt mer precist sätt än vad som tidigare varit möjligt. Som leverantör av lager och delsystem kan Schaeffler tillhandahålla momentmätmodulen som en inbyggnadsklar, tillämpningsspecifik lösning. I och med möjligheten att noggrant övervaka maskinens och processens status via vridmomentet skapar Schaeffler en viktig förutsättning för sammanlänkade och intelligenta processer på väg mot Industri 4.0 - den fjärde industriella revolutionen. De första tillämpningarna finns inom lantbrukstekniken, i form av momentstyrda gödsel- och gödningsspridare.

Smart ställdon: Innovativ kulskruv för elektromekaniska linjära ställdon

Schaeffler har utökat sitt sortiment av spindlar med en robust och effekttät kulskruv med ny utformning och ny funktionsprincip. Planetkulskruven PWG kommer att bana väg för ”smarta ställdon” - elektromekaniska linjära ställdon med hög verkningsgrad och kompakta mått. De första skarpa projekten ligger inom solenergiteknik (spegelstyrning), vindkraft (följning av vindriktning), maskinteknik (ämnesmatare för plåtformning), kantpressar, låscylindrar till formsprutningsmaskiner, nitning och kapning samt limpistoler. PWG för kopplingsställdon i bilar serietillverkas redan.

Mätbart bättre med X-life

Den konsekventa vidareutvecklingen av rullnings- och glidlager och linjärstyrningar ger betydande potential för att förbättra funktionalitet, effektivitet och tillförlitlighet hos industriella tillämpningar. X-life är en kvalitetsmärkning för produkter från Schaeffler. X-life-produkter ger klart högre livslängd och brukbarhetstid vid oförändrad belastning och storlek, tack vare högre dynamiska bärighetstal. Detta förlänger också underhållsintervallen, vilket resulterar i lägre total ägandekostnad och högre tillförlitlighet hos drivenheten eller maskinen. Men det högre bärighetstalet kan också utnyttjas för att kunna belasta lagren mera vid oförändrad livslängd. Eller låta kunden välja mindre lager. Detta gör den totala konstruktionen mindre och lättare. Minskad friktion och buller är också argument för att välja X-life.

Nytt toroidrullager, FAG-TORB i X-life-kvalitet

Med FAG:s toroidrullager kan Schaeffler presentera en ny lagerkonstruktion på 2015 års Hannovermässa. Det är ett självinställande rullager i X-life-kvalitet. Lagret kombinerar den självinställande förmågan hos ett sfäriskt rullager med den axiella förskjutbarheten hos ett cylindriskt rull- eller nållager. Med TORB kan driftsäkerheten och ekonomin förbättras avsevärt i en kombination av styrande och frigående lager. Förutom stål- och valsverk finns det viktiga tillämpningar i transportörer och bandsystem, pappersmaskiner (t.ex. torkcylindrar), marin framdrivning, fläktar och pumpar i kraftverk, textilmaskiner, krossar, livsmedelsproduktion och lantbruk.

Lösningar mot vitetsningssprickor

På Hannovermässan visar Schaeffler en omfattande metoduppsättning för att motverka vitetsningssprickor och därmed förhindra förtida lagerhaverier. Vitetsningssprickor är strukturella förändringar i materialet omedelbart under löpbaneytorna. Sådana sprickor kan medföra förtida lagerhaveri under inverkan av yttre belastning. Effekten har primärt observerats i lager för vindkraftverk, men många andra industriella tillämpningar berörs. Den av Schaeffler rekommenderade och statistiskt välgrundade metoden för effektiv och ekonomisk reduktion av vitetsningsskador är genomhärdning av lagren i kombination med brunering av lagerringar och rullkroppar med skiktsystemet Durotect B. Om högre bärighetstal behövs kan Schaeffler erbjuda karbonitrerade lager i materialet Mancrodur med beläggning av Durotect B. Karbonitrering innebär att lagren genomgår en speciell värmebehandling som ökar halten av kol och kväve i lagerytorna. Detta ger lagren högre ythårdhet och nötningsbeständighet. Genom att slutligen välja det höglegerade kromstålet Cronidur 30 kan framväxten av vitetsningssprickor, såvitt känt idag, helt uteslutas.

Utgivare: Schaeffler Sverige AB
Utgivningsland: Sverige

Tillhörande medier

Terms of use for Schaeffler press pictures

Schaeffler press pictures may only be used for editorial purposes. Unless otherwise stated, all copyrights and rights of use and exploitation are owned by Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Germany) or by one of its affiliated companies. The reproduction and publication of Schaeffler press pictures is only permitted if the source is stated as follows: "Image: Schaeffler". The pictures may be used free of charge in such cases. The use of pictures for advertising or other commercial purposes, in particular their disclosure to third parties for commercial purposes, is hereby prohibited. Pictures may only be edited with the approval of Schaeffler.

We kindly request that a specimen copy be sent to us when Schaeffler press pictures are published in printed media (or a digital copy in the case of publication in electronic media). When using Schaeffler press pictures in films, please notify us and state the title of the film.

Use and utilization of Schaeffler press pictures is subject to the substantive laws of Germany without its conflict of law provisions. The place of competent jurisdiction shall be Nuremberg, Germany.

Postal adress:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Corporate Communication
Industriestraße 1-3
91074 Herzogenaurach
Germany

presse@schaeffler.com

Nedladdningar

Pressmeddelanden

Paket (pressmeddelande + medier)

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera