Sökbegrepp

BEARINX-online Easy Linearsystem

Kostnadsfria beräkningsmodul för beräkning av INA-linjärsystem
Online-modul för linjärsystem

BEARINX-online Easy Linearsystem

Den nya BEARINX-online-modulen ”Easy Linearsystem” passar logiskt in i vår serie av beprövade program för beräkning av linjärsystem, där även den välkända programvaran ”Easy Linear” ingår.

Med ”Easy Linearsystem” är det nu möjligt att beräkna nominella livslängd och statisk säkerhet för fleraxliga positioneringssystem med drivna linjärmoduler från INA. Även produktspecifika påverkande faktorer beaktas:

  • Alla axlar är sammankopplade för att skapa en komplett linjärsystemsberäkning.
  • Hänsyn tas till acceleration av massan för bord och maskinbädd, även vid flera axlar.
  • Bearbetningspunkter kan definieras för att beräkna möjliga infjädringar av linjärsystemet.

Behändigt användargränssnitt

Den självförklarande menynavigeringen tillåter snabb och enkel datainmatning. Med fördefinierade 1-, 2- eller 3-axliga positioneringssystem som utgångspunkt, samt fri placering av drivenheterna, kan linjärsystemet snabbt skapas och fyllas med de nödvändiga parametrarna.

All data kan läggas in individuellt för varje axel via den användarvänliga menyn. Dialogen för inmatning av belastningscykler visar styrkan i den nya online-program. Om så önskas kan hastighet, acceleration, tid och rörelsebanor läggas in för varje enskild axel. Därvid genereras rörelsediagram automatiskt.

Före beräkning kan användaren välja i ett omfattande utbud av möjliga linjärmoduler och drivenheter från INA.

Konfiguration
Behändigt användargränssnitt

Automatisk offertförfrågan

Automatisk offertförfrågan

Efter genomförd beräkning får du via e-post en sammanfattning av de viktigaste resultaten, tillsammans med indatafilen och en PDF-fil med det kompletta resultatet.

I meddelandet finns dessutom en länk för att generera en offertbegäran. Denna offertbegäran inkluderar en automatiskt genererad stycklista över det linjärsystem du har skapat, samt ett fritextfält där du kan precisera din förfrågan. Detta gör det möjligt för våra specialister att snabbt skapa ett individuellt anbud.

Registrering och inloggning

Beräkningsprogrammet ”Easy Linearsystem” finns endast på internet och kan användas kostnadsfritt utan begränsningar. Registreringen går snabbt och sedan kan programmet användas omedelbart.

Till registrering och inloggning

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera