Sökbegrepp

Schaeffler underhållsprodukter: Mätning och kontroll

Med hjälp av bladmått och mätutrustning kan bearbetningen av lagersäten och montering av lager kontrolleras.

Schaeffler underhållsprodukter: Mätning och kontroll, bladmått

Bladmått

Bladmått används för att fastställa det radiella lagerglappet, i synnerhet vid montering på koniska axelsäte och på spänn- eller avdragshylsor.

Schaeffler underhållsprodukter: Mätning och kontroll, kontolkar

Kontolkar

Med dessa mätanordningar kan koniska lagersäten testas i produktionen. Detta är nödvändigt för att passningsytorna mellan lagret och lagersätet ska överensstämma bra. Det finns mätanordningar för olika konvinklar.

Schaeffler underhållsprodukter: Mätning och kontroll, haktolkar

Haktolkar

Med hjälp av haktolken SNAP GAUGE kan diametern hos cylindriska arbetsstycken kontrolleras direkt på verktygsmaskinen. Haktolken används också för att kalibrera omkretsmätaren MGI21.

Haktolken används som jämförande mätenhet. Den kalibreras med hjälp av passbitar. Efter kalibrering kan avvikelsen från inställt mått bestämmas.

Schaeffler underhållsprodukter: Mätning och kontroll, omkretsmätare

Omkretsmätare

Med hjälp av omkretsmätare kan radialglappet eller förspänningen av cylindriska rullager ställas in.

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera