Sökbegrepp

Andra underhållstjänster

Schaeffler erbjuder högkvalitativa tjänster inom områdena balansering och uppriktning, smörjning och teknisk rådgivning.

Schaeffler underhållstjänster

Vi har ett brett och omfattande utbud av underhållstjänster. Baserat på kundernas krav utvecklar Schaefflers experter en behovsbaserad strategi och underlättar för kunden att förverkliga det.

Balansering och uppriktning

När ett maskinproblem diagnostiseras bör det åtgärdas snarast. Två av de vanligaste problemen – obalanser hos pumpar och fläktar samt felaktig uppriktning av maskinkomponenter – kan korrigeras direkt av experter från Schaefflerkoncernen.

Balansering

Obalans är ett av de vanligaste felen som leder till oplanerade driftstopp hos roterande maskinelement. Korrekt balansering ökar livslängden hos roterande maskindelar avsevärt. På detta sätt kan man öka produktiviteten och tillgängligheten hos anläggningen. Experterna från Schaeffler tar hand om obalanser som orsakas exempelvis av kontaminering, förslitning och reparationer, och reducerar dem till en normal nivå.

De kan upptäcka och eliminera orsakerna till obalans i maskiner med +-varvtal från 40 min–1 till 10 000 min–1. Typiska exempel på sådana maskiner är pumpar, fläktar, kompressorer, turbiner och motorer. Schaeffler erbjuder inte bara en detaljerad analys av orsakerna till felen, utan eliminerar också obalanserna.

Uppriktning

Många system är sammansatta av flera komponenter, till exempel elektriska motorer och pumpar. Efter installation, reparation eller översyn måste komponenterna i sådana system riktas upp. Om så inte sker, eller om uppriktningen inte utförs korrekt, uppstår stora belastningar på lagren samt ökad energiförbrukning och förslitning.

Förutom laseruppriktningssystem erbjuder Schaeffler maskinuppriktning som en separat tjänst. Om det är nödvändigt kommer en servicetekniker från Schaeffler till din anläggning med ett laseruppriktningssystem och riktar upp maskinen i enlighet med tillverkarens specifikationer. Samtidigt dokumenteras arbetet.

Schaeffler underhållstjänster: Balansering och uppriktning
Schaeffler underhållstjänster: Smörjning

Smörjning

I mer än hälften av alla skadefall är otillräcklig smörjning orsaken till oplanerade driftstopp. Genom att välja lämpliga fetter för olika drift- och miljöförhållanden, samt upprätta och respektera specifika smörjintervall och smörjmedelskvantiteter kan livslängden för roterande maskinelement ökas avsevärt.

Våra tjänster i samband med smörjning omfattar:
  • Val av smörjmedel och smörjningssystem
  • Utarbetande av smörjnings- och underhållsplaner
  • Smörjpunktsadministration
  • Smörjmedelsrådgivning
  • Smörjmedelsundersökningar och -kontroller.
Schaeffler smörjningsservice bidrar till att:
  • förebygga haverier hos roterande komponenter
  • öka produktiviteten
  • minska kostnaderna för smörjning.

Det finns ett omfattande urval av högkvalitativa rullningslagerfetter av märket Arcanol. Dessa fetter har testats och valts ut specifikt för användning i rullningslager.

Teknisk rådgivning

Företag som vill övergå till principen tillståndsbaserat underhåll kan vända sig till Schaeffler för utbildning, stöd i genomförandefasen, rådgivning under systemets brukbarhetstid samt serviceavtal.

Tillståndsbaserat underhåll

Tillståndsbaserat underhåll innebär att maskiner och system inte underhålls utgående från en tidplan eller efter inträffade fel, utan utgående från konstaterat tillstånd. Tillsammans med kunden utvecklar experter från Schaeffler underhållsplaner som bygger på de rekommendationer som framgår av resultaten från tillståndsövervakning. Rekommendationerna resulterar i riktade underhållsåtgärder, vilket sänker kostnaderna.

Servicekoncept för anläggningstillverkare och -operatörer

Tjänsterna är inte standardprodukter – kraven varierar beroende på den aktuella anläggningen och den lokala operatörens kunskapsnivå. Via Schaefflers breda tjänsteutbud kan lokala, certifierade Schaeffler-medarbetare sätta ihop ändamålsenliga paket av utbildning och tjänster från Schaeffler och lägga till egna tjänster. Utbudet är brett och beror på förkunskaper och ambitionsnivå, liksom på kraven som ställs på övervakningen.

Schaeffler underhållstjänster: Teknisk rådgivning
Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera