Sökbegrepp

Digitala tjänster

Schaefflers analystjänster skapar en värdefull kombination av data från produkter och processer. Dessa kan användas för att öka effektiviteten i industriella processer och skapa innovativa, databaserade tjänster.

Servicetjänster
Dataanalys och simulering: Big data ökar produktiviteten

Digitala tjänster från Schaeffler är lättillgängliga och ökar anläggningens tillgänglighet. Där tidigare anläggningsoperatörer och underhållsingenjörer använde många olika system för att hämta information och utvärdera data erbjuder Schaeffler idag en enhetlig plattform för att samla in, data, analysera och tolka mätvärden och generera värdefull information. Baserat på analysdata går det att träffa utsagor om framtida resultat av investeringar, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas med framförhållning.

Andra tjänster

Automatiserad diagnos

Med den digitala tjänsten ”Automatiserad diagnos” kan operatörer eller underhållspersonal över hela världen övervaka tillståndet hos ett enskilt lager och även hela aggregat via internet. Ett textmeddelande skickas om den analyserade skadebilden och personalen kan få tillgång till fjärranalys med stöd från Schaefflers experter.

Digital tjänst ”Automatiserad diagnos”
Med den digitala tjänsten ”Automatiserad diagnos” går det att övervaka tillståndet hos ett enskilt lager och även hela aggregat via internet varifrån som helst i världen.
Grafisk bild av återstående brukbarhetstid för växellager på en internetuppkopplad terminal
Grafisk bild av återstående brukbarhetstid för växellager på en internetuppkopplad terminal

Beräkning av återstående brukbarhetstid

Kontinuerlig beräkning av återstående brukbarhetstid hos rullningslager och styrningar – ofta ekvivalent med den återstående brukbarhetstiden hos hela drivenheter – tillåter tidig planering av underhåll och reservdelsbeställning, förlängning av underhållsintervallen genom anpassning av maskinkapacitet eller ett högre utnyttjande av varje axel och av hela maskinen till nästa underhållstillfälle.

Online-övervakning

Schaefflers experter övervakar tillståndet i tusentals maskiner och anläggningar. De stora datamängderna överförs till övervakningscentralen och bearbetas i Schaeffler-Cloud. Analys, prediktion och optimering genom nya algoritmer och kognitiva metoder. Avvikelser och behov av åtgärder identifieras och åtgärder inleds i enlighet med resultaten.

Fjärrövervakning av maskiner och anläggningar.
Fjärrövervakning av maskiner och anläggningar.

Schaefflers serviceappar

Olika Schaeffler-appar, som FAG SmartCheck, FAG SmartVisual och PrecisionDesk, stöder digital sammankoppling av varor och tjänster. De hjälper till att samla in data, visa maskintillstånd och utvärdera. En överblick över alla Schaeffler-appar finns på vår koncernwebbplats.

FAG SmartCheck

Appen ansluter till alla FAG SmartCheck i ditt lokala trådlösa nätverk och visar aktuell status i ett enkelt trafikljusformat.

Ladda ner appen
APPLE App Store
ANDROID Play Store

FAG SmartVisual

Appen FAG SmartVisual är ett visualiseringssystem som ger snabb överblick över tillståndet i anläggningen.

Ladda ner appen
Google Play Store

FAG SmartVisual-programmet
FAG SmartVisual 1.2.0 (60 dagars utvärderingsversion)
FAG SmartVisual användardokumentation

PrecisionDesk

Appen tillåter kontroll av spindel- och rundbordslager. För detta ändamål måste datamatriskoden läsas från lagret eller dess förpackning.

Ladda ner appen
APPLE App Store
ANDROID Play Store
WINDOWS Store

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera