Sökbegrepp

Allmänna deltagarvillkor

Registrering

Registrering måste göras skriftligen.

Våra kurser anpassas efter deltagarna, dvs. till den aktuella målgruppen och till antalet deltagare. Det tar en viss tid att förbereda en kurs optimalt. Vi ber er därför respektera begränsningen att registrering ska ske senast 14 dagar innan utbildningen börjar.

Under- och överbeläggning av en kurs påverkar det planerade innehållet och möjliga undervisningsmetoder. I förlängningen påverkas deltagarnas resultat. Vi förbehåller oss därför rätten att ställa in kurser på grund av för litet deltagarantal senast 14 dagar före utbildningens början, eller att inte acceptera registreringar till fullbelagd kurs.

Utbildningar som inte längre efterfrågas stryker vi från vårt kursutbud utan föregående meddelande. Icke desto mindre har du möjlighet att beställa en kurs som är speciellt anpassad till dina behov och uteslutande riktad till dig/dina medarbetare.

Vänligen vänta alltid på vår bekräftelse av en registrering. Du och/eller av dig registrerad deltagare accepteras till kursen endast efter bekräftad registrering.

Avbokningsregler

En avbokad utbildningsplats är svår att med kort varsel fylla med en annan deltagare. Dessutom uppstår tillkommande administrativa kostnader.

Om en registrerad utbildningsdeltagare avbokar efter bekräftelse på deltagande debiterar vi en expeditionsavgift på 40,00 €. Vid avbokning senare än två veckor före kursstart, förbehåller vi oss rätten att debitera 50 procent av kursavgiften. För deltagare som inte inställer sig vid kursstart debiteras hela kursavgiften. Om kunden skickar en ersättare för att delta i kursen träder ovannämnda regel inte i kraft.

Vid rent kundrelaterad utbildning, oavsett om den genomförs i Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG:s lokaler eller i kundens lokaler debiteras en expeditionsavgift på 40,00 € vid avbokning. Vid avbokning inom 2 veckor före kursdatum debiterar vi 50 procent av det avtalade priset för utbildningen. Denna regel tillämpas inte om ett annat kursdatum kan överenskommas och inga ytterligare kostnader blir aktuella.

Tillkommande kostnader

Vi betraktar restid som arbetstid. Kostnader för resor och övernattningar anges som schablonbelopp i vårt erbjudande.

Om inget annat skriftligen avtalats levereras våra varor och tjänster i enlighet med tysk rätt och med äganderättsförbehåll samt i enlighet med de försäljnings- och leveransvillkor från Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, som gäller vid tidpunkten för beställning. På begäran översänder vi villkoren för deltagande per brev eller fax.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera