Sökbegrepp

Framgångssagan om Industrial IoT solution Center i Jyväskylä

Schaefflers IoT Solution center i Jyväskylä, Finland, har under de senaste tre åren vuxit från tre anställda till cirka 25. Det finns flera förklaringar till denna tillväxt. Vi ville veta mer om denna framgång och träffade Jarno Suomela, Vice President för Solutions Business Development och en av de först anställda på kontoret i Jyväskylä.

Teamet, val av platsen och starten

Målet för Industrial IoT Solution Center i Jyväskylä var från början att integrera teamet i Schaefflers organisation, vilket lyckades snabbt och de är nu en integrerad del av Schaeffler Lifetime Solutions som förnyar och utvecklar nya produkter för underhåll, tillståndsövervakning, smörjning och underhållsinstallationer. Teamet har en bredd av både roller och ansvarsområden: strategi- och affärsutveckling, partner- och M&A-ledning, produktledning, forskning och utveckling, arkitektur, testning, kvalitet och kundleverans. Men hur började det hela?

Jarno Suomela, Vice President of Solutions Business Development
Jarno Suomela, Vice President of Solutions Business Development

Vi analyserade situationen och kom fram till att Finland är särskilt väl lämpat för den här typen av projekt på grund av sitt globalt konkurrenskraftiga teknikekosystem: det finns många människor specialiserade på kommunikationsteknik, elektronik och IoT-plattformar i Finland.

Genom att basera ett team i Jyväskylä kunde vi förena den lokala utvecklingsenheten, teknikekosystemet och pilotkunderna på ett och samma ställe. Jyväskylä var också en bra plats för att driva programmet då många personer med nyckelkompetens och industriell ingenjörskunskap fanns tillgängliga här. Efter denna strategiska slutsats anställdes jag i mars 2019 för att sätta upp ett team, och mycket snabbt hittade jag två fantastiska lagkamrater att starta resan tillsammans med.

Det första projektet

Det allra första uppdraget teamet fick var att på bara ett år utveckla och lansera en trådlös lösning för tillståndsövervakning. Projektet fick starkt stöd av nyckelkunden Stora Enso och slutprodukten fick namnet OPTIME. OPTIME är ett smart lösningsverktyg för tillståndsövervakning som förhindrar oplanerade driftstopp av maskiner. Detta var ett oerhört utmanande mål, baserat på tidigare erfarenheter skulle en sådan utveckling kunna ta upp till fyra år.

Vi var tvungna att seriöst ompröva hela tillvägagångssättet hur vi skulle åstadkomma detta, utan att tänka på möjligheten att uppgiften kunde vara omöjlig. De första månaderna granskade vi vår interna kompetens, kunskapsområden och partnernätverk. Det resulterade i att Schaefflers kärnkunskap för projektet skulle vara vibrationsövervakning och förståelse av det mekaniska underhållet samt att leda arkitekturen och programmet. Parallellt valde vi partners för IoT-plattformen och utveckling, trådlös kommunikation, sensorutveckling samt tillverkning, gateway, design, användarupplevelse och testning, säger Jarno.

På grund av den korta tiden var det viktigt att så många partners som möjligt hade befintliga tekniska och organisatoriska kopplingar. Därför valdes partners ut från Finland där det redan fanns ett etablerat ekosystem och existerande samarbete mellan många av nyckelaktörerna. Detta visade sig snart vara ett rätt beslut. Mindre än fyra månader efter att teamet gick samman hade de skapat en fungerande prototypsensor med kommunikation och moln till mobiltelefonapplikationen. Ytterligare fyra månader senare installerades de första 100+ sensorerna som piloter i kundens produktionsmiljö.

Ett sådant tempo krävde naturligtvis långa dagar och ett stort engagemang, och för att uppnå detta lade vi mycket fokus på teambuilding, inte bara internt, utan även med våra partners. Detta är något vi fortsatt att göra. Vi stötte även på en lång lista med problem längs vägen men alla åtgärdades fort och produkten lanserades framgångsrikt i juli 2020. Detta var nästan i linje med den ursprungliga målbilden på ett år, trots att pandemin orsakade förseningar i lanseringsschemat, avslutar Jarno.

Stor lagprestation

Teamets största prestation har varit det mycket framgångsrika OPTIME-projektet, som har inbringat ett stort antal nya kunder och företag till Schaeffler. Dessutom har OPTIME fått flera internationella innovationspriser. Men detta är inte allt, Smart Lubricator OPTIME C1 har också lanserats och fler nya innovativa produktprojekt är under utveckling. En annan prestation är att teamet nu också har en nyckelroll både som ett team inom Schaeffler och att man även ingår i ledningsgruppen för Schaeffler Lifetime Solutions. Den huvudsakliga framgångssagan är dock hittills utvecklingsprojektet OPTIME, som kombinerar Schaefflers expertis tillsammans med externa partners och stora kunder.

Jag är glad att vi har kunnat erbjuda spännande FoU-roller till arkitekter, testingenjörer, produktägare eller projekt-/programledare i en innovativ och dynamisk miljö, säger Jarno. Vi hade inte kunnat göra detta utan ett mycket starkt och kontinuerligt stöd från Schaefflers ledningsgrupp och visionen från ledningsgruppen inom Lifetime Solutions. Jag är övertygad om att vi till 2027 har förnyat och lanserat flera nya produkter för att hjälpa våra kunder att "hålla sina maskiner i gång" och vi har också nått våra tillväxtmål genom både organiska och oorganiska tillväxtsteg, avslutar Jarno Suomela.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera