Sökbegrepp

Social hållbarhet – ett viktigt fokusområde för Schaeffler

Schaeffler har drivit fram banbrytande uppfinningar och utvecklingar inom området rörelseteknologi i över 75 år. Med progressiva klimatförändringar och uppkommande sociala utmaningar världen över, tror vi starkt på att handlingskraftiga, snabba och målinriktade åtgärder i alla livets områden är mer avgörande för framgång än någonsin tidigare, vilket är anledningen till att vi anpassat och förfinat vår hållbarhetsstrategi 2022. En central del av vår vidareutveckling är att konsekvent fokusera vår strategi på de tre ESG-kriterierna miljö, samhälle och styrning. I arbetet mot att implementera vår strategi har vi definierat tio åtgärdsområden som inte bara tar hänsyn till våra fokusområden utan även kraven från externa intressenter.

I denna artikel kommer vi titta närmare på det sociala hållbarhetsområdet med att utgå från det bredare, globala Schaeffler-perspektivet och avsluta med de initiativ som genomförts i Norden.

Schaefflers anställda bidrar avsevärt till företagets framgång. Deras expertis, kompetens, engagemang och kreativitet är nyckeln till att säkerställa fortsatta framsteg och företagets framgång. Schaeffler stödjer denna utveckling genom att exempelvis tillhandahålla rättvis och prestationsinriktad lönesättning, företagspension samt erbjuder flexibla arbetstider för att möta individuella behov.

Mångfald och integration

Mångfald och integration

Schaeffler värderar även mångfalden i sina anställdas erfarenheter och bakgrunder och ser på dessa som den globala organisationens styrkor. Allt som särskiljer de anställda och gör dem unika är det som främjar innovation och gör Schaeffler mer konkurrenskraftig. Detta inkluderar även vikten av att öka andelen kvinnliga anställda i hela organisationen. För att bidra till detta har kvinnliga studenter och begåvade kvinnliga anställda tillgång till målinriktade mentorsprogram, workshops och evenemang som ger dem värdefulla insikter, för att hjälpa kvinnor att utveckla multisektoriella nätverk och bli tilldelade ledande positioner. Dessutom är en arbetsmiljö fri från diskriminering, hot och trakasserier av stor vikt. Alla anställda ska känna att de är uppskattade och har friheten att bidra med sina erfarenheter och idéer.

Minskad stress på arbetsplatsen och höga säkerhetsstandarder

Minskad stress på arbetsplatsen är en annan viktig punkt för Schaeffler. Schaefflers hälsovård tar hänsyn till anställdas behov av att minska stressen på arbetsplatsen och implementerar konsekventa standarder och detta görs exempelvis genom utbildningar och specifika evenemang.

Schaeffler använder också ett omfattande ledningssystem för energi, miljö, hälsa och säkerhet. Detta tar hänsyn till en mängd olika faktorer såsom internationella arbetarskyddsstandarder som blir granskade i enlighet med ISO 45001. Alla chefer och anställda är skyldiga att följa arbetarskyddsbestämmelser och rapportera osäkra situationer eller faror till sina överordnade. Potentiella faror identifieras med hjälp av uppgifts- och arbetsplatsrelaterade riskbedömningar och utvärderas för att avgöra om motåtgärder behöver vidtas.

Minskad stress på arbetsplatsen och höga säkerhetsstandarder

Den sociala miljön i Schaefflers nordiska och baltiska organisation

Organisationen i Norden och Baltikum omfattar inte några produktionsanläggningar. Den sociala miljön är trots det en prioritet och ett viktigt fokusområde för att säkra en god arbetsplats för de anställda. De relaterade initiativen bygger på att minska stress och öka flexibiliteten men också på mångfald och inkludering.

För att minimera stress och betona flexibilitet erbjuder den nordiska organisationen såväl flexibla arbetstider som kortare arbetstider under sommarperioden. Det är även möjligt att arbeta hemifrån två gånger i veckan vilket förenklar möjligheten att upprätta en hälsosam livssituation, speciellt för anställda med småbarn.

Erik Askensjö, Managing Director of Schaeffler Nordic and Baltic

För oss är det viktigt att göra vår arbetsplats till en bra plats för alla. Jag är glad över att våra anställda i stor utsträckning deltar på våra olika möten och evenemang. Det är något som är väldigt betydelsefullt för oss alla, vi kommer närmare varandra som ett team och det hjälper oss bli mer involverade och sammansvetsade, vilket lönar sig i vårt dagliga arbete.

När det gäller mångfald och inkludering strävar den nordiska organisationen efter att anställa människor från olika länder och kvinnor prioriteras när erfarenhet och utbildning är likvärdig under anställningsprocessen. På Customer Center är omkring hälften av de anställda kvinnor, vilket är en mycket hög andel i ett teknik- och industriföretag. För att öka engagemanget anordnas regelbundet coffee break-samtal och informationsmöten. Utöver detta samlas industriorganisationen en gång om året för en gemensam säljkonferens under några dagar. Jul- och sommarfester arrangeras också och alla dessa evenemang hjälper organisationen att vara mer teamfokuserad och engagerad.

Carina Vestling har arbetat på Schaeffler Nordics Customer Center sedan 2019. Hon ansvarar för att lägga beställningar och övervaka leveranser till OEM- och MRO-kunder. ”Schaeffler är en bra arbetsplats, jag gillar till exempel flexibiliteten där vi har möjligheten att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Det är bra att vi har en jämn mix mellan män och kvinnor. Jag gillar den trevliga dynamiken som detta skapar även om detta även beror på de olika personligheterna vi har i vårt team”, avslutar Carina.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera