Sökbegrepp

BEARINX-MAP – Rullningslagermodellering för MKS

BEARINX-MAP: Rullningslagermodellering för MKS

Den senaste utvecklingen inom maskinvaru- och framför allt programvaruverktyg tillåter simulering av allt mer komplexa modeller med ökande detaljeringsgrad. Utformningen av kompletta system kräver goda kunskaper om och förståelse för de enskilda komponenterna och deras samverkan.

Beroende på fokus för simulering, är det bra att kunna välja detaljnivå, både för den totala modellen och för delsystemen. Hos Schaeffler har rullningsmodeller och beräkningsverktyg som BEARINX använts med framgång i många år.

Vilka är villkoren för att använda BEARINX-MAP?

Rullningslagermodellering för MKS

En simulering och motsvarande modell är alltid en abstraktion av verkligheten. Beslutet att välja en viss abstraktionsnivå och en specifik typ av modellering kräver god kunskap om det verkliga systemet. En komplex modell innebär inte automatiskt att modellen är korrekt, och en enkel modell är inte nödvändigtvis sämre. Så det finns flera sätt att avbilda ett lager i en flerkroppssimulering.

Linjär karakteristik

Linjär fjäder
Linjär fjäder
Fördelar:
 • Icke-linjärt uppträdande avbildas inte
 • Inget lagerspel
 • Inbördes influenser av frihetsgrader försummas
Nackdelar:
 • Lämplig för simuleringar kring lagrets arbetspunkt

Icke-linjär karakteristik

Icke-linjär fjäder
Icke-linjär fjäder
Fördelar:
 • Lämplig för simuleringar kring lagrets arbetspunkt
Nackdelar:
 • Icke-linjärt uppträdande avbildas inte
 • Inget lagerspel
 • Inbördes influenser av frihetsgrader försummas

Styvhetsmatriser

Fördelar:
 • Icke-linjärt uppträdande avbildas inte
 • Lagerspel avbildas
Nackdelar:
 • Inbördes influenser av frihetsgrader försummas

BEARINX-MAP (karakteristiskt fält):

Karakteristiskt fält för styvhet
Karakteristiskt fält för styvhet
Fördelar:
 • Icke-linjärt uppträdande avbildas väl
 • Inbördes influenser av frihetsgrader beaktas väl (kopplingstermer ingår)
 • Avbildar lagerspelet väl
 • Representerar ett mycket brett belastningsområde
 • Beaktar de maximala trycken i lagret
Nackdelar:
 • Ökat lagringsbehov

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera