Sökbegrepp

BEARINX-online Spindelberäkning

Kraftfullt beräkningsprogram från INA/FAG – nu även tillgängligt online för våra kunder.
Denna tjänst är endast avsedd för Schaefflers direktkunder och Schaefflers försäljningspartners!

BEARINX-online Spindelberäkning

Konventionella beräkningsverktyg använder oftast mycket förenklade beräkningsmetoder (katalogmetoder), där lager förutsätts vara styva och isolerade, snarare än elastiska och ingående i ett axelsystem. Därmed beaktas inte belastnings- och förskjutningssituationen hos lagret som följd av axelns utböjning och inte heller det elastiska uppträdandet i rullningskontakterna. Även lagrens interna belastningsfördelning – vilken är avgörande för utmattningslivslängden – beräknas ofta approximativt.

Med BEARINX-online kan inverkan av axelutböjning och elasticitet i rullningskontakterna beaktas. I den interna belastningsfördelningen beaktas profilerna hos både rullkroppar och löpbanor. För att beräkna driftglappet finns det inmatningsassistenter i vilka man kan ange temperaturer, toleranser och ytjämnhet hos ringarna och lagersätena. Dessutom kan en extra beräkning av styvheten utföras vid arbetspunkten.

BEARINX-online möjliggör beräkningar av enaxliga axelsystem med nästlade lagringar.

En spindellagerassistent hjälper till med modelleringen av huvudspindellagringarna. I en separat resultatlayout beaktas specifika konstruktionskriterier med avseende på tryckvärden, lagerkinematik och fettlivslängd. Dessutom genomförs en dynamisk simulering för att beräkna egenfrekvenser, modalformer och kritiska varvtal. Denna information ligger till grund för att generera ett Campbell-diagram, med vilket man kan söka resonanspunkter i driftområdet. Resultaten av den dynamiska simuleringen visas i en lätthanterlig 3D-vy.

Behändigt användargränssnitt

Enkelt att bygga upp en spindelenhet, med tillgång till lagerdatabasen
Enkelt att bygga upp en spindelenhet, med tillgång till lagerdatabasen

I BEARINX-online används samma beräkningsmodeller och algoritmer som i fullversionen av BEARINX, då båda programmen är baserade på samma källkod.

Ett Java-baserat användargränssnitt hjälper dig att mata in data och ger dig både översikt av modellen och kontroll av inmatade data genom en grafisk representation av modellen och objektträdet.

Axelreaktioner presenterade grafiskt
Axelreaktioner presenterade grafiskt

Lager och lagerdata från Schaeffler fullständiga katalogsortiment ingår i databasen och kan inkluderas i modellen. Själva beräkningsarbetet utförs på Schaefflers kraftfulla beräkningsserver.

Våra ingenjörer finns alltid till din hjälp

Processfiler som skapats med BEARINX-online är kompatibla med fullversionen av BEARINX. Genom att överlämna processfiler kommunicerar du effektivt med vår konstruktionsservice och undviker dubbelarbete.

Översiktlig resultatdokumentation i HTML-format och grafisk visning av axelreaktioner och den interna belastningsfördelning för lager, och vid rullager även karakteristiken för Hertzskt tryck, underlättar analysen av dina konstruktionsvarianter.

Ett hjälpsystem och vår online-tutorial hjälper dig att utnyttja hela potentialen hos BEARINX-online.

BEARINX-online möjliggör detaljerad beräkning av den modifierade nominella livslängden hos lager enligt ISO TS 16281 (engelska) respektive DIN 26281 (tyska) enligt aktuell teknisk nivå.

Ett tätare samarbete

Avsikten med att utveckla BEARINX-online är inte att vi vill lägga all rådgivnings- och beräkningsservice på våra kunders axlar. Tvärtom vill vi ytterligare fördjupa samarbetet med dig inom dessa områden. Målet är att redan tidigt i konstruktionsfasen gemensamt komma överens om ett lämpligt primärt urval av rullningslager, så att utvecklingstiden hos dig kan förkortas.

Avtal om användning

Om du under rubriken ”Licens” begär BEARINX-online Spindelberäkning inleds en intern procedur. När denna har avslutats framgångsrikt skapas en nedladdningssida på internet.

När avtalet är undertecknat skapar vi en inloggning och bjuder in dig till en endagsutbildning vid Schaeffler Academy i Herzogenaurach. Därefter aktiveras beräkningsmodulen slutgiltigt.

BEARINX-online Spindelberäkning inkluderar axelberäkning.

Introduktionsavgifter

För tillgång till BEARINX-online Spindelberäkning på Internet samt två dagars utbildning för införandesupport debiteras följande engångsavgift:

  • 1 deltagare: 2 000 €
  • 2 deltagare: 3 600 €
  • 3 deltagare: 4 800 €
  • 4 deltagare: 5 600 €
  • Varje ytterligare deltagare + 400 €

Inga ytterligare licens- eller underhållsavgifter blir aktuella.

Begränsningar i kundversionen

BEARINX-online Spindelberäkning är avsett för preliminär konstruktion av produkter. För den slutgiltiga konstruktionen och val av komponenter bör Schaefflers konstruktionsservice anlitas.

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera