Sökbegrepp

Simulering, beräkning och provning

Modernaste beräknings- och simuleringsprogram

Våra experter samarbetar intensivt med konstruktörer, tillverkare och operatörer av vindkraftverk.

Avancerade beräknings- och simuleringsprogram säkerställer optimal utformning av lager till vindkraftverk. Programmen hanterar enskilda rullningslager och deras ingående komponenter, liksom den anslutande konstruktionen, inklusive hela drivlinan. De samverkande delarna avbildas med specialutvecklade flerkroppssimuleringsprogram och optimeras.

Vår testrigg ASTRAIOS för stora lager simulerar krafter och moment på ett verklighetsnära sätt. Sedan 2011 levererar riggen värdefulla insikter som används för att utveckla nya lagerlösningar och optimera simulerings- och beräkningsmodeller.

Optimal utformning av vindkraftslager med moderna beräknings- och simuleringsprogram
Optimal utformning av vindkraftslager med moderna beräknings- och simuleringsprogram

Från det totala systemet ner till enskilda rullningskontakter

Schaefflers beräkningskedja: från det totala systemet ner till enskilda rullningskontakter

Med Schaefflers beräkningskedja erbjuder vi ett CAE-verktyg som är optimerat för den aktuella dimensioneringsuppgiften.

 • SIMPLA: Simuleringssystem med expertis för rullningslager
 • BEARINX: Lagerutformning med systemförståelse
 • CABA3D: En dynamisk vy av lagret
 • TELOS: Här står kontakten i fokus.

SIMPLA: Systemsimulering

SIMPLA – Simuleringssystem med expertis för rullningslager
SIMPLA – Simuleringssystem med expertis för rullningslager

Tack vare hybrid flerkroppssimulering (MBS) kan det dynamiska beteendet hos hela vindkraftverket avbildas.

Utgående från modellen kan de enskilda komponenterna i drivlinan och hela systemets utformning förbättras redan i utvecklingsfasen:

 • Hybrid flerkroppssimulering med olinjär, flerdimensionellt kopplad lagermodell
 • MBS-modellen kan genereras utgående från en befintlig BEARINX-modell

BEARINX: Optimal lagerdimensionering

BEARINX – lagerutformning med systemförståelse
BEARINX – lagerutformning med systemförståelse

Programvaran BEARINX kan modellera och beräkna alla lagertyper, komplexa axlar och axelsystem, ända upp till kompletta växlar.

BEARINX tar bland annat hänsyn till:

 • lagrens icke-linjära elastiska fjädringsbeteende
 • elasticiteten i axlarna
 • elasticiteten i hus och anslutande konstruktion
 • spelet under drift eller lagrens förspänning
 • profileringar av rullkroppar och löpbanor samt löpbanans ansmygning
 • det reella kontaktyttrycket med hänsyn till snedställning och rullkroppsprofil
 • inflytandet av smörjning, smuts och reellt kontaktyttryck på utmattningslivslängden.

CABA3D: Rullningslagersimulering

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

CABA3D – en dynamisk vy av lagret

 • Dynamisk analys av rullningslager
 • Bestämning av krafter som verkar på rullkroppar och ringar liksom rörelsemönster för de enskilda komponenterna med hänsyn till alla frihetsgrader
 • CABA3D tillåter beräkning av friktionseffekt och accelerationsbeteende hos rullkropparna, t.ex. vid inträde i belastningszonen.

TELOS: Rullningskontaktsimulering

TELOS – Här står kontakten i fokus.
TELOS – Här står kontakten i fokus.
 • 3D-simuleringsprogram för rullningskontakter
 • Godtyckliga rullningskontakter under allmänna smörjförhållanden
 • Kvasi-statiska och transienta belastningar
 • Såväl belagda som obelagda lagerkomponenter

FEM

FEM-beräkningar
FEM-beräkningar

För ännu mer detaljerade analyser kan FEM-beräkningar användas för att bestämma påverkan av den anslutande konstruktionen på rullningslagret och vice versa.

Ökad säkerhet och bättre ekonomi för vindkraftverk

ASTRAIOS – testrigg för storlager
ASTRAIOS – testrigg för storlager

Schaeffler har världens största, kraftfullaste och modernaste lagertestriggar. Här går det att testa lager som väger upp till 15 ton och med 3,5 meters ytterdiameter, med hjälp av ett omfattande och verklighetsnära simuleringsprogram. ASTRAIOS ger ännu bättre förståelse av totalsystemet, de påverkande faktorerna och sambanden i drivlinan till vindkraftverk. Schaeffler ger ett avgörande bidrag till snabbare och tillförlitligare konstruktion av vindkraftverk och vi ger dem högre säkerhet och verkningsgrad.

Testriggen har fått sitt namn av titanen Astraeus i den grekiska mytologin, fader till de fyra vindgudarna.

Realistisk kraft- och momentsimulering

Från stiltje till storm – vindkraftsanläggningar utsätts ständigt för föränderliga vindförhållanden. ASTRAIOS simulerar de verkliga belastningar och moment som förekommer i vindkraftverk.

 • För rotorlager och svängkransar
 • Alla rotorlagringskoncept kan testas
 • För vindkraftverk upp till 6 MW

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Animation: Simulering av alla krafter och moment

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Animation: Testlager

Omfattande analyser

Mer än 300 sensorer i testlagren levererar information som kan utvärderas för olika analyser. Mätning, reglering och styrning hanteras med SARA, Schaefflers automationssystem för FoU-tillämpningar. Våra experter analyserar data och förbättrar beräkningsmodellerna genom att jämföra med testresultaten.

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera