Sökbegrepp

Schaeffler rullningslager och glidlager: Vinkelkontaktkullager

Enradiga vinkelkontaktkullager är självsammanhållande enheter med massiva ytter- och innerringar och kulkransar med polyamid-, plåt- eller mässingshållare. Inner- och ytterringarnas löpbanor är förskjutna i förhållande till varandra i lageraxelns riktning. Det finns öppna och tätade lager. Vinkelinställbarheten är mycket liten.

Tvåradiga vinkelkontaktkullager tar upp radiella krafter och axiella krafter från båda sidor. De är särskilt lämpliga för lagerarrangemang där en styv axiell styrning krävs.

till produktkatalog medias

Vinkelkontaktkullager

X-life

Lager med X-life-kvalitet har en förbättrad löpbanegeometri samt optimerade ytor. Det gör att lagrets utmattningslivslängd ökar betydligt. Vid beräkning av den utökade modifierade livslängden erhålls upp till 50 % högre värden. För vissa tillämpningar kan då i förekommande fall lagringen dimensioneras mindre.

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Tvåradiga vinkelkontaktkullager

Tvåradiga vinkelkontaktkullager är enheter med massiva ytter- och innerringar och kulkransar med polyamid-, mässings- eller stålplåthållare. Till uppbyggnaden liknar de parvis placerade enradiga vinkelkontaktkullager i O-anordning, men de är något smalare än dessa. De skiljer sig med avseende på kontaktvinkelns storlek och i utförandet av lagerringarna.

Det finns öppna och tätade lager. Av tillverkningstekniska skäl kan öppna lager ha spår för tätnings- eller skyddsplåtar i ytterringen. Tätade lager är underhållsfria, vilket gör att speciellt ekonomiska lagringar kan erhållas. Vinkelkontaktkullagrets vinkelinställbarhet är mycket liten.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Axial-vinkelkontaktkullager

Dubbelverkande axialvinkelkontaktkullager är icke-självsammanhållande precisionslager med små toleranser i klass SP. De består av massiva axelbrickor, distansring, husbrickor samt kulkransar med massiva mässinghållare. Lagerdelarna är avstämda till varandra och kan monteras separat. De får dock inte bytas ut mellan olika lager av samma storlek.

till produktkatalog medias

Schaeffler X-life

X-life – Mätbart bättre

För dessa lager är löpbanornas ytfinhet och formnoggrannhet optimerade. Det leder till högre bärförmåga och längre livslängd. X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märkena INA och FAG.

De kännetecknas av högre dynamiskt bärighetstal än motsvarande konventionella produkter, vilket resulterar i högre nominell livslängd och brukbarhetstid än tidigare standard anger. Ett X-life-lager erbjuder högre livslängd vid samma belastning och oförändrat inbyggnadsutrymme. Underhållsintervallen kan ökas.

mer information

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera