Sökbegrepp

Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt

INA fullrulliga cylindriska rullager + FAG cylindriska rullager med hållare = lösning för varje tillämpning

Det finns ingenting som inte kan förbättras: För att kraftigt öka lagers brukbarhetstid under axiell belastning har vi utvecklat TB-rullen. TB står för TorusBallig, dvs. toroidformad. Genom en speciell krökning av rullarnas ändytor fördelas belastningen på en mycket större yta. Rullarnas konvexa ändytor ökar kontaktytan och minskar därigenom yttrycket betydligt.

Cylindriska rullager med hållare i det nya TB-utförandet
Cylindriska rullager med hållare i det nya TB-utförandet
Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt
Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt

Ny konstruktion och förbättrad rullkontakt

Det reducerade yttrycket ger en rad fördelar:

 • högre tillåten axialbelastning jämfört med standardlager – en faktor 1,5 för stöd- och styrlager
 • lägre lagertemperatur då friktionsmomentet under axiell belastning minskar med upp till 50 %
 • betydligt lägre förslitning av rullarna under axiell belastning genom förbättrad smörjfilmbildning
 • ökad livslängd för lagren under axiell belastning

Den cylindriska rullen i TB-utförande ger hög systemeffektivitet, nya konstruktionsmöjligheter samt lägre drift- och underhållskostnader.

Högre bärförmåga – lägre friktion: Vid ökande axiell belastning kan INA och FAG cylindriska rullager i TB-utförande arbeta med mycket högre varvtal än standardlager.

FAG stora cylindriska rullager med hållare i det nya TB-utförandet

I samtliga TB-serier har vi omarbetat lagerkonstruktionen fullständigt, så att fördelarna med TB-rullen kan utnyttjas till fullo. FAG cylindriska rullager med hållare i TB-utförande finns med den beprövade rullkroppscentrerade, delade M1-hållaren eller den nya flänscentrerade, odelade MPAX-hållaren. De nya lagren motsvarar till sina mått och toleranser DIN 5412

Kundfördelar:

 • Nya lagringskoncept och konstruktionsmöjligheter med högre axiell bärförmåga (neddimensionering)
 • Högre energieffektivitet genom reducerat friktionsmoment
 • Lägre driftkostnader genom minskad energiförbrukning
 • Högre prestanda till oförändrad kostnad
 • Lämpliga för mycket höga varvtal

Axiell belastning upp till 60 % av den radiella belastningen

Upp till 50 % lägre friktion under axiell belastning

Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt
(1) TB-rulle (2) optimerad flänskontakt (3) mässingshållare
Följande serier finns redan TB-utförande:
Byggform
Produktserie
från diameterreferens
från håldiameter
N, NJ, NU, NUP
2E
48
240
N, NJ, NU, NUP
22E
44
220
N, NJ, NU, NUP
3E
34
170
N, NJ, NU, NUP
23E
34
170
N, NJ, NU, NUP
10
80
400
N, NJ, NU, NUP
19
600
600

Odelad, flänscentrerad MPAX-hållare

Odelade mässingshållare av typ MPAX är en vidareutveckling av FAG-hållarna MPA och MP1A, vilka successivt kommer att fasas ut. Hållaren är ännu motståndskraftigare mot stötbelastningar och vibrationer än sina föregångare och särskilt väl lämpad för krävande tillämpningar.

Massiv mässingshållare MPAX
Fördelar med MPAX-hållaren
 • Betydligt högre styvhet i radiell riktning
 • Utmattningstecken endast vid högre krafter
 • Högre motståndskraft mot radiella centrifugalkrafter
 • Lägre spänningstoppar vid hållarfickornas hörnradier

INA fullrulliga cylindriska rullager är kända för sin bärförmåga och styvhet. Mindre känt är följande: De tar upp ovanligt stora axiella krafter – upp till 60 procent av den radiella belastningen! Lagren överlever betydligt längre under axiell belastning och uppvisar samtidigt lägre friktion tack vare den förbättrade rull-/flänskontakten. En intressant konstellation, med neddimensionering och energibesparing i åtanke.

Kundfördelar:

 • Nya lagringskoncept och konstruktionsmöjligheter med högre axiell bärförmåga (neddimensionering)
 • Högre energieffektivitet genom reducerat friktionsmoment
 • Lägre driftkostnader genom minskad energiförbrukning
 • Lämpliga för mycket höga varvtal

Axiell belastning upp till 60 % av den radiella belastningen

Upp till 50 % lägre friktion under axiell belastning

Cylindriska rullager med optimerad flänskontakt
(1) TB-rulle (2) optimerad flänskontakt
Följande serier finns redan TB-utförande:
Byggform
Produktserie
från diameterreferens
från håldiameter
LSL 19
23
18
90
ZSL 19
23
18
90
SL 19
23
18
90
SL 18
18
92
140
SL 18
22
28
460
SL 18
28
600
600
SL 18
29
60
300
SL 18
30
36
180
SL 18
50
36
180

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera