Sökbegrepp

Massiva nållager

Schaeffler rullningslager och glidlager: Massiva nållager

Bärförmågan hos X-life nållagren har kunnat ökas ytterligare tack vare en förbättrad ytkvalitet. Det dynamiska bärighetstalet kunde ökas med 13 % jämfört med hittillsvarande nållager. Genom de betydligt förbättrade bärighetstalen får lagringarna högre prestanda samtidigt som man erhåller längre brukbarhetstid, mindre smörjmedelsbehov, lägre friktion och därmed lägre lagertemperaturer. För dig betyder alla dessa utvecklingar högre verkningsgrad för dina tillämpningar och en betydligt bättre förhållande mellan pris och nytta.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias
Interaktiv produktpresentation

Nållager med flänsar

Nållager med flänsar är en- eller tvåradiga enheter som består av spånavskiljande bearbetade ytterringar med flänsar, nålkransar och uttagbara innerringar. Det finns öppna och tätade lager.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Nållager utan fläns

Nållager utan fläns är en- eller tvåradiga enheter som består av spånavskiljande bearbetade ytterringar utan flänsar, nålkransar och uttagbara innerringar.

Dessa lager är inte självsammanhållande. Det gör att ytterring, nålkrans och innerring kan monteras separat.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Nål-axialkullager

Kombinerade nållager, som nål-axialkullager, är komponenter som består av radialnållager med en axiellt belastbar rullningslagerdel.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Cylindriska axialrull/nållager

Cylindriska axialrull-/nållager består av en ytterring med radial- och axiallöpbanor, två axelbrickor, innerring, radial nålkrans och två cylindriska axialrullkransar. Lagren finns i en version som skruvas på och en version som inte skruvas på.

till produktkatalog mediasinteraktiv produktpresentation

Schaeffler X-life

X-life – Mätbart bättre

För dessa lager är löpbanornas ytfinhet och formnoggrannhet optimerade. Det leder till högre bärförmåga och längre livslängd. X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märkena INA och FAG.

De kännetecknas av högre dynamiskt bärighetstal än motsvarande konventionella produkter, vilket resulterar i högre nominell livslängd och brukbarhetstid än tidigare standard anger. Ett X-life-lager erbjuder högre livslängd vid samma belastning och oförändrat inbyggnadsutrymme. Underhållsintervallen kan ökas.

mer information

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera