Sökbegrepp

Schaeffler rullningslager och glidlager: Löp-, stöd- och kamrullar

Löprullar är självhållande, en- eller tvåradiga enheter med speciellt tjockväggiga ytterringar. Dessa lager tar förutom höga radiella krafter även upp axiella krafter i båda riktningar.

Löprullar är en- eller tvåradiga byggenheter som monteras på axlar. De består av tjockväggiga ytterringar med profilerad mantelyta och nålkransar resp. fullrulliga eller fullnåliga rullkroppsatser.

Kamrullar liknar till sin uppbyggnad de en- och tvåradiga stödrullarna, men som löpbana har de en massiv rulltapp med gänga och smörjhål.

Viktiga tillämpningar för dessa produkter är kammekanismer, transportbanor, transportörer och linjära styrsystem.

Löprullar

Löprullar är självsammanhållande, en- eller tvåradiga enheter med speciellt tjockväggiga ytterringar. Dessa lager tar förutom höga radiella krafter även upp axiella krafter i båda riktningar. Ytterringarnas mantelyta är något konvex eller cylindrisk. Utföranden med konvex mantelyta används när snedställningar uppstår mot löpbanan och kantspänningar måste undvikas. Löprullarna finns med innerring, med tappar och med plastmantel på ytterringen.

X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

mer information
till produktkatalog medias

Löprullar med tappar

Löprullar med tappar har ytterringar med konvex mantelyta, massiva rulltappar och kulkransar med plasthållare. För enkel montering är rulltapparna försedda med yttergänga eller ett gängat hål.

till produktkatalog medias

Löprullar

Stödrullar används ofta för att överföra stora radiella belastningar.

Stödrullar PWTR i X-life-utförande

INA stödrullar PWTR i X-life-kvalitet erbjuder ännu högre prestanda:

  • upp till 30 % högre statiskt och dynamiskt bärighetstal genom optimerad löpbanegeometri
  • högre tillåten ringbelastning genom modifierat material i ytterringarna
  • högre kvalitet i mantelytan genom optimerad ytstruktur
  • effektivt korrosionsskyddande beläggning med Corrotect®
X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Kamrullar

Kamrullar används ofta för att överföra stora radiella belastningar.

Kamrullar PWKR i X-life-utförande

INA kamrullar PWKR i X-life-kvalitet erbjuder ännu högre prestanda:

  • upp till 30 % högre statiskt och dynamiskt bärighetstal genom optimerad löpbanegeometri
  • högre tillåten ringbelastning genom modifierat material i ytterringarna
  • högre kvalitet i mantelytan genom optimerad ytstruktur
  • effektivt korrosionsskyddande beläggning med Corrotect®
X-life

Olika storlekar levereras i X-life-utförande. Dessa lager är markerade i måttabellerna.

till produktkatalog medias

Schaeffler X-life

X-life – Mätbart bättre

För dessa lager är löpbanornas ytfinhet och formnoggrannhet optimerade. Det leder till högre bärförmåga och längre livslängd. X-life är kvalitetsstämpeln för särskilt högpresterande produkter av märkena INA och FAG.

De kännetecknas av högre dynamiskt bärighetstal än motsvarande konventionella produkter, vilket resulterar i högre nominell livslängd och brukbarhetstid än tidigare standard anger. Ett X-life-lager erbjuder högre livslängd vid samma belastning och oförändrat inbyggnadsutrymme. Underhållsintervallen kan ökas.

mer information

Dela sida

Schaeffler använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av varje besök. Genom att använda denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ytterligare information

Acceptera